در باب ضرورت فعالیت حزبی ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۸
از پوپولیسم ١٤٠٠ می‌ترسم ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۹