رئیس جمهوری وارد مشهد شد ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۵
دوباره ایران، دوباره روحانی... ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۶