سخنان مخالفان کابینه دوازدهم ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۸