کد خبر : ۲۲۹۶۴
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان از اجرای طرح نصب کارت شناسایی رانندگان تاکسی در محل دید مسافران تاکسی خبر داد .
مهدی نژاد گفت: اقدامــات لازم بــرای صــدور کارت شناســایی راننــدگان تاکسـی انجـام شـده است، که ایــن کارت هــا در تاکســی های شــهری و در معــرض دیــد مســافر نصــب می شــود . 

وی ادامه داد:در حــال حاضــر کارت شناســایی شــامل اطلاعــات مربــوط بــه تصویــر راننــده، شــماره تاکسـی و کـد شناسـایی آن و شماره تلفن واحد شکایات سازمان تاکسیرانی فقـط بـرای راننـدگان تاکسی می باشد و در مرحلــه بعــد بــرای راننــدگان آژانس هــا هــم صــادر خواهــد شــد. 
نویسنده:
نام:
ایمیل:
* نظر: