کد خبر : ۲۷۳۶۸
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰
تعداد نظرات: ۲ نظر
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
در باب چیستی توسعه
مفهوم‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬آن‭ ‬روشن‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬بعد‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬طرح‌های‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬این‭ ‬شاخص‌ها،‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬که‭ ‬معلوم‭ ‬شود‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬بی‌راهه‭ ‬رفته‌ایم‭ ‬و‭ ‬چقدر‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬سعادت‭ ‬گام‭ ‬برداشته‌ایم‭
امین شول سیرجانی در هفته نامه اقتصاد کرمان نوشت: 

اگر‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬کشور،‭ ‬دستگاه‭ ‬شمارشگر‭ ‬نصب‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬میزان‭ ‬استفاده‭ ‬مسوولان‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬از‭ ‬واژه‭ ‬‮«‬توسعه‮»‬‭ ‬طی‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬را‭ ‬ثبت‭ ‬کند؛‭ ‬هیچ‭ ‬بعید‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ‬نخست‭ ‬قرار‭ ‬گیرد.

 ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انتصاب‭ ‬علیرضا‭ ‬رزم‌حسینی‭ ‬به‭ ‬استانداری‭ ‬کرمان،‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬لزوم‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬گفتمانی‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬سخن‭ ‬گفت‭. ‬گفتمانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬طراحی‭ ‬‮«‬مثلث‭ ‬توسعه‮»‬‭ ‬تبلیغ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بعدا‭ ‬آرام‭ ‬آرام‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬مسوولیت‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬گره‭ ‬خورد‭.

‬آنها‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬مسائل‭ ‬توسعه‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کنند‭ ‬حتما‭ ‬از‭ ‬منطقه‌بندی‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬سپردن‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬بنگاه‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬خبر‭ ‬دارند‭. ‬شمار‭ ‬حامیان‭ ‬ایده‭ ‬آقای‭ ‬استاندار‭ ‬کم‭ ‬نیستند‭. ‬شمار‭ ‬منتقدان‭ ‬هم‭ ‬اتفاقا‭ ‬کم‭ ‬نیست‭. ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬بیشتر‭ ‬هم‭ ‬باشد‭. ‬گفت‌وگو‭ ‬و‭ ‬نقد‭ ‬از‭ ‬لوازم‭ ‬توسعه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬آن‭ ‬توسعه‭ ‬چیزی‭ ‬نیست‭ ‬جز‭ ‬اجرای‭ ‬دستوراتی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بالا‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬ابلاغ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬آنکه‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مخاطبان‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬از‭ ‬جزییات‭ ‬این‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬مطلع‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬اساسا‭ ‬نظر‭ ‬آنها‭ ‬شنیده‭ ‬شده‭ ‬باشد‭.

‬کرمان‭ ‬حالا‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬با‭ ‬خشنودی‭ ‬یاد‭ ‬می‌کنند‭ ‬به‭ ‬‮«‬کارگاه‭ ‬ساختمانی‮»‬‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬شهر‭ ‬مرکز‭ ‬استان‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬نماد‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬باشد‭. ‬بقیه‭ ‬شهرها‭ ‬هم‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬دولتی‌ها‭ ‬می‌گویند‭ ‬قرار‭ ‬نیست‭ ‬از‭ ‬قافله‭ ‬عقب‭ ‬بمانند‭ ‬پس‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬‮«‬معین»های‭ ‬اقتصادی‭ ‬طرحی‭ ‬‮«‬تعریف‭ ‬شده‮»‬‭ ‬تا‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬برسانند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬محل‭ ‬ماموریت‌شان‭ ‬سربلند‭ ‬بیرون‭ ‬بیایند‭. ‬

حالا‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬تفاسیر‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬استان‭ ‬همین‭ ‬حالا‭ ‬یقه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬کرمان‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬بپرسد‭: ‬‮«‬اصلا‭ ‬توسعه‭ ‬یعنی‭ ‬چه»؟‭ ‬مسئول‭ ‬ارشد‭ ‬استان‭ ‬چه‭ ‬جوابی‭ ‬دارد؟‭ ‬بله‭ ‬حتما‭ ‬پاسخی‭ ‬در‭ ‬آستین‭ ‬دارد‭. ‬تعریف‌های‭ ‬شیک‭ ‬و‭ ‬مجلسی‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬پسند‭ ‬که‭ ‬طرحی‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬روستاهایی‭ ‬آرمانی‭ ‬را‭ ‬تصویر‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬احتمالا‭ ‬فقر‭ ‬کاهش‭ ‬چشم‌گیری‭ ‬داشته،‭ ‬مردم‭ ‬بیشتر‭ ‬مهر‭ ‬می‌ورزند،‭ ‬همه‭ ‬اهل‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تلاش‌اند،‭ ‬طلاق‭ ‬کم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬جوان‌ها‭ ‬به‭ ‬خودباوری‭ ‬رسیده‌اند‭. ‬

اما‭ ‬اگر‭ ‬همین‭ ‬سوال‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیگران‭ ‬هم‭ ‬بپرسید‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شوید‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬درباره‭ ‬مفهوم‭ ‬همین‭ ‬یک‭ ‬کلمه،‭ ‬تفسیرها‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬تفسیرهای‭ ‬مغشوشی‭ ‬که‭ ‬گاهی‭ ‬موجب‭ ‬قلب‭ ‬گفتمان‭ ‬توسعه‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬عده‌ای‭ ‬کلاغ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬قناری‭ ‬به‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬قالب‭ ‬کنند‭. ‬

در‭ ‬فقدان‭ ‬فضای‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬تعریف‌های‭ ‬ساده‭ - ‬و‭ ‬نه‭ ‬ساده‌سازی‭ ‬شده‭ - ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌رود‭ ‬اعتماد‭ ‬عمومی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬بدون‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬اجتماعی‭ ‬باد‭ ‬هواست‭. ‬وقتی‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬اجتماعی‭ ‬به‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مسوولان‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬بتن‌ریزی‭ ‬بیشتر‭ ‬لزوما‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬افتخار‭ ‬همگانی‭ ‬و‭ ‬نشانه‌ای‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬تلقی‭ ‬نمی‌شود‭

‬روان‭ ‬شاد‭ ‬دکتر‭ ‬حسین‭ ‬عظیمی‭ ‬آرانی،‭ ‬اقتصاددان‭ ‬خوشنام‭ ‬مملکت،‭ ‬در‭ ‬نقد‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬همواره‭ ‬بر‭ ‬لزوم‭ ‬درک‭ ‬دقیق‭ ‬مفهوم‭ ‬توسعه‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬‮«‬علم‌باوری‮»‬،‭ ‬‮«‬آینده‭ ‬باوری‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬انسان‭ ‬باوری‮»‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سه‭ ‬پیش‭ ‬شرط‭ ‬نظری‭ ‬توسعه‭ ‬یاد‭ ‬می‌کند‭. ‬عظیمی‭ ‬در‭ ‬مقالات‭ ‬و‭ ‬سخنانش‭ ‬بارها‭ ‬تاکید‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬نیل‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬توسعه‭ ‬متوازن‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬‮«‬نهادسازی‮»‬‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬او‭ ‬هر‭ ‬اقدامی‭ ‬بدون‭ ‬نهادسازی‭ ‬و‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬زمینه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‌اش‭ ‬محکوم‭ ‬به‭ ‬شکست‭ ‬است‭.

 ‬این‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬نوشتم‭ ‬که‭ ‬بگویم‭ ‬اگر‭ ‬واقعا‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬تریبون‌ها‭ ‬تبلیغ‭ ‬می‌شود‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬مدل‭ ‬موفقی‭ ‬باشد‭ ‬از‭ ‬‮«‬توسعه‮»‬‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬استان‌ها،‭ ‬پس‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اقدامات‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬و‭ ‬عمرانی‭ ‬و‭ ‬ضربتی‭ ‬دست‭ ‬کم‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬گفتمان‭ ‬توسعه‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬بازنگری‭ ‬و‭ ‬بازتعریف‭ ‬شود‭. ‬

مفهوم‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬آن‭ ‬روشن‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬بعد‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬طرح‌های‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬این‭ ‬شاخص‌ها،‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬که‭ ‬معلوم‭ ‬شود‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬بی‌راهه‭ ‬رفته‌ایم‭ ‬و‭ ‬چقدر‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬سعادت‭ ‬گام‭ ‬برداشته‌ایم‭. ‬

حالا‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬مردان‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬استان‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬باز‭ ‬بودن‭ ‬مسیر‭ ‬نقد‭ ‬سخن‭ ‬گفته‌اند‭ ‬وقت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‮«‬رسانه‮»‬‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬یک‭ ‬‮«‬نهاد‮»‬‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬پیش‭ ‬قدم‭ ‬شود‭. ‬تاکنون‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬اندکی‭ ‬از‭ ‬رسانه‌های‭ ‬محلی‭ ‬استان‭ ‬کوشش‌های‭ ‬قابل‭ ‬تحسینی‭ ‬در‭ ‬نقد‭ ‬رویه‌های‭ ‬موجود‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬بعضا‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬یکی‌اش‭ ‬تجربه‭ ‬موفق‭ ‬حراست‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آنچه‭ ‬برچسب‭ ‬توسعه‭ ‬بر‭ ‬پیشانی‌اش‭ ‬خورده‭ ‬بود‭. ‬


نویسنده:
برچسب ها: توسعه در کرمان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
یارضوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
0
0
عده ای هم فقط برای منافع شان سکوت کرده اند
دولتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
0
0
این چه ماشنیدیم تا الان فقط تعریف و تمجید ها ی خود استاندار بود و برخی از ضلع های مثلث و انچه هم دیدیم چند نهاد زیر چتر دولت ، سهمیه ای به سبک همان دولت احمدی نژاد سرگرم کار هایی هستندکه بعضی شان هم وظیفه اینها نیست . شفافیت هم که جمع شده است و کلی گویی است . همه چیز هم آرام است و آمارها هم بیشتر از گذشته در بالای بالای جدول کشوراند.
نام:
ایمیل:
* نظر: