پایگاه خبری گفتارنو

برچسب جستجو
برچسب: احمد زیدآبادی
گفتگوی آقای زیدآبادی با اندیشه پویا برایم فرستاده شده که...
گفتگوی آقای زیدآبادی با اندیشه پویا برایم فرستاده شده که... استناد کند توضیح زیدآبادی احمد زیدآبادی هم در توضیح در... زیدآبادی...
کد خبر: ۲۸۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


سیاسی خارجی و سیاست داخلی با دکتر احمد زیدآبادی روزنامه...
کد خبر: ۲۷۵۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸


به سراغ این دانشکده رفتیم احمد زیدآبادی یکی از اساتید...
کد خبر: ۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۷