کد خبر: ۲۲۰۰
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۴
ارسال به دوستان
ذخیره
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 1 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات مندرج در طرح مذکور را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 1 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات مندرج در طرح مذکور را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده یک طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

حزب: تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب مشارکت در قدرت سیاسی و نقل و اصلاح آن در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرام‌نامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کنند. حزب می‌تواند تحت عناوین دیگری مانند گروه و جمعیت و انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی فعالیت کند.

جبهه: ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده 10 این قانون شکل می‌گیرد.

عضو حزب: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می‌باشد.

عضو موثر حزب: اعضای ارکان حزب، اعضای موثر حزب می‌باشند.

ارکان حزب: هیات موسس و مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و مسئول شعب استانی طبق اساسنامه مربوط به عنوان اعضای موثر ارکان حزب محسوب می‌شود.

هیات موسس: اشخاص حقیقی می‌باشند که امور مربوط به تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نمایند.

مجمع عمومی: بالاترین رکن حزب است که طبق مرام‌نامه و اساسنامه از اجتماع اعضاء حزب تشکیل می‌شود.

شورای مرکزی: متشکل از افراد منتخب مجمع عمومی است که طبق مرامنامه و اساسنامه به نمایندگی از مجمع مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را بر عهده دارد.

دبیر کل: عالی‌ترین مقام اجرایی حزب است که منتخب مجمع عمومی یا شورای مرکزی طبق اساسنامه می‌باشد.

بازرسان: اشخاص آشنا به امور بازرسی می‌باشند که برای نظارت بر عملکرد شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان حزب از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

مرام‌نامه: سند مصوب مجمع عمومی است که بیان کننده اهداف، آرمان‌ها، مبانی فکری و عقیدتی و خط و مشی‌های نیل به اهداف حزب می‌باشد.

اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که بیان کننده ساختار تشکیلاتی است و ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضا، شرایط تغییر و اصلاح مرام‌نامه و اساس‌نامه و مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی می‌باشد.

کمیسیون احزاب: کمیسیون موضوع ماده 10 این قانون است.

مجوز اولیه: مجوز موقتی است که جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت نهایی حزب توسط کمیسیون احزاب صادر می‌شود.

پروانه فعالیت نهایی: مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد تا بر اساس مرام‌نامه و اساس نامه و در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.

دبیرخانه کمیسیون: تشکیلات اجرایی کمیسیون احزاب می‌باشد که زیر نظر کمیسیون انجام وظیفه می‌کند.

بر اساس تبصره 1 این بند صدور مجوز فعالیت و نظارت بر تشکل‌های صنفی که برای صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های آنها مرجعی در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است بر عهده وزارت کشور است.

وزارت کشور موظف است تا مدت 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، صدور مجوز، نحوه فعالیت و نظارت بر این تشکل‌ها را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

بر اساس تبصره دو این بند انجمن‌های اقلیت‌های دینی، موضوع اصل 13 قانون اساسی، تشکیلاتی مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی می‌باشند که هدف آنها حل مشکلات و بررسی مسائل دینی و فرهنگی اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت است.

این ماده با 127 رای موافق از 215 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

تعیین ترکیب کمیسیون احزاب وزارت کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای ترکیب کمیسیون احزاب وزارت کشور را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با تصویب ماده 10 تاکید کردند به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن‌های اقلیت‌های دینی و انجام وظایف تصریح شده در این قانون کمیسیون احزاب به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می‌شود:

نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس از بین نمایندگان داوطلب.

بر اساس تبصره یک این ماده اعضای موضوع این ماده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند. وزارت کشور موظف است حداکثر تا 10 روز پس از آن اولین جلسه کمیسیون را تشکیل دهد.

بر اساس تبصره دو این ماده اعضای کمیسیون برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند. بر اساس تبصره 3 ماده نمایندگان موضوع بند 3 موضوع این ماده به انتخاب دبیران کل احزاب ملی و استانی و با حد نصاب اکثریت مطلق آراء آنها انتخاب می‌شود. نحوه برگزاری این انتخابات بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد کمیسیون احزاب به تصویب وزارت کشور خواهد رسید.

بر اساس تبصره 4 این ماده کمیسیون احزاب می‌تواند از نمایندگان سایر سازمان‌ها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد.

بر اساس تبصره 5 این ماده جلسات کمیسیون احزاب با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای حداقل 4 نفر از اعضا معتبر می‌باشد. بر اساس تبصره 6 این ماده اعتبار مورد نیاز کمیسیون احزاب که هر سال در بودجه سالانه وزارت کشور پیش بینی می‌شود ذیل ردیف مستقل لحاظ می‌شود.

بر اساس تبصره 7 این ماده معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس کمیسیون و نایب رئیس از میان اعضا انتخاب می‌شود. دبیر کمیسیون به پیشنهاد رئیس کمیسیون و با رای اعضاء انتخاب می‌شود چنانچه دبیر از میان اعضا نباشد بدون حق رای در جلسه کمیسیون شرکت می‌کند. این ماده با 146 رای از 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

تعیین محرومان از تاسیس حزب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جاسوسان، متجاهران به فسق و فجور، مشهوران به فساد و قاچاقچیان را از حق تاسیس حزب محروم کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی علاوه بر اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک، فراماسون‌ها، اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز، اعضای گروهک‌های غیر قانونی مبارز و ضد انقلاب، محکومان به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، محرومان از حقوق اجتماعی، اعضای موثر احزاب منحل شده، قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی، جاسوسان حسب تشخیص دستگاههای امنیتی و یا قضایی کشور و متجاهران به فسق و فجور، مشهوران به فساد و قاچاقچیان با استعلام از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را نیز از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن محروم کردند.

از 211 نماینده حاضر در جلسه 136 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

کاهش آسیب‌های اجتماعی با کمک اردوهای جهادی

شهرداری، ناوگان اتوبوسرانی را تقویت کند/ خرید کارت اتوبوس الزامی است

بخش دولتی برای حضور خیرین، مانع ایجاد می‌کند /۱۳ شهرستان استان از نظر فضای آموزشی زیر نرم کشوری هستند/ سهم اعتبارات آموزش و پرورش در بودجه‌های استانی پایین است

شورای شهر به ساختمان مرکزی شهرداری منتقل می شود/ ساختمان جدید شورای شهر در میدان شورا احداث خواهد شد

فضاهای شهری برای معلولین مناسب سازی شود/ در اجرای پروژه های عمرانی تسریع شود/برای شهرداری منطقه پنج نیروی جدید استخدام نکردیم/ اصلاح هندسی سه راهی شرف آباد انجام شد و به زودی اجرا می شود

مرکز پژوهش های شورای اسلامی تشکیل شد/ چناریان، خدادادی و حسن زاده به عنوان اعضای هیأت امنا انتخاب شدند/افکار ما سیاسی است اما در امور مرتبط با مردم سیاسی عمل نمی‌کنیم

هیات رئیسه شورای اصلاح طلبان استان کرمان انتخاب شدند

با شهرداری مشکل داریم

زائران اربعین برای ثبت نام فقط از سامانه سماح استفاده کنند

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان برای مقابله با پدیده گرد وغبار کرمان

پر بحث

بخاطر آپاندیسیت 4 بار فرزندم به اتاق عمل رفت/فرزندم هم جسمی و هم روحی آسیب دیده است/ نهادهای نظارتی به دادم برسند+ عکس   (۱۲ نظر)

همه موافق سیستم اعلام بار مجازی هستند به جز من و 80 درصد رانندگان/ رانندگان در این سیستم حق انتخاب بار ندارند/ سیستم مجازی اعلام بار بوشهر رضایت بخش نبود/ نظارت ما بر سیستم اعلام بار کم رنگ می شود   (۸ نظر)

چهره‌ها، چهره به دنیا نمی‌آیند   (۸ نظر)

هیچ تعصبی روی هیچ پزشکی نداریم/ من تایید نمی‌کنم که از نظر تجهیزات پزشکی در مضیقه‌ایم/ تبحر پزشکان متفاوت است/ عارضه جزیی از پزشکی است   (۶ نظر)

چهارده سالگی سن افسردگی نوجوانان/ تصویری که نوجوانان از خودشان از نظر جسمی و روحی دارند در دوران بلوغ به هم می‌ریزد و همین باعث می‌شود از خودشان راضی نباشند   (۵ نظر)

وعده سر خرمن می دهید/قیمت مرغ در کرمان بیشتر از سایر استان هاست/حتی مرغ در شهرهای سیل زده هم به قیمت 13 هزار تومان عرضه می شود   (۵ نظر)

حرفه خبرنگاری را به رسمیت بشناسیم   (۴ نظر)

آقای فدائی! به زنان کرمان بی وفایی شد   (۳ نظر)

جوابیه ماه‌بانو معصوم‌زاده به گفتارنو+ توضیحات گفتارنو: خانم معصوم‌زاده! بابت آن اشتباه عذرخواهی می‌کنیم؛ ولی ظاهرا اشتباه گرفته‌اید   (۳ نظر)

کاهش سن مبتلایان در موج سوم انتقال ایدز / تغییر الگوی مصرف از سنتی به صنعتی عامل بروز رفتارهای پرخطر/16 نوزاد از مادر HIV مثبت سالم به دنیا آمده است   (۳ نظر)