کد خبر: ۲۷۳۶۸
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰
تعداد نظرات: ۲ نظر
ارسال به دوستان
ذخیره
در باب چیستی توسعه
مفهوم‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬آن‭ ‬روشن‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬بعد‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬طرح‌های‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬این‭ ‬شاخص‌ها،‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬که‭ ‬معلوم‭ ‬شود‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬بی‌راهه‭ ‬رفته‌ایم‭ ‬و‭ ‬چقدر‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬سعادت‭ ‬گام‭ ‬برداشته‌ایم‭
امین شول سیرجانی در هفته نامه اقتصاد کرمان نوشت: 

اگر‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬کشور،‭ ‬دستگاه‭ ‬شمارشگر‭ ‬نصب‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬میزان‭ ‬استفاده‭ ‬مسوولان‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬از‭ ‬واژه‭ ‬‮«‬توسعه‮»‬‭ ‬طی‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬را‭ ‬ثبت‭ ‬کند؛‭ ‬هیچ‭ ‬بعید‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ‬نخست‭ ‬قرار‭ ‬گیرد.

 ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انتصاب‭ ‬علیرضا‭ ‬رزم‌حسینی‭ ‬به‭ ‬استانداری‭ ‬کرمان،‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬لزوم‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬گفتمانی‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬سخن‭ ‬گفت‭. ‬گفتمانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬طراحی‭ ‬‮«‬مثلث‭ ‬توسعه‮»‬‭ ‬تبلیغ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بعدا‭ ‬آرام‭ ‬آرام‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬مسوولیت‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬گره‭ ‬خورد‭.

‬آنها‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬مسائل‭ ‬توسعه‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کنند‭ ‬حتما‭ ‬از‭ ‬منطقه‌بندی‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬سپردن‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬بنگاه‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬خبر‭ ‬دارند‭. ‬شمار‭ ‬حامیان‭ ‬ایده‭ ‬آقای‭ ‬استاندار‭ ‬کم‭ ‬نیستند‭. ‬شمار‭ ‬منتقدان‭ ‬هم‭ ‬اتفاقا‭ ‬کم‭ ‬نیست‭. ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬بیشتر‭ ‬هم‭ ‬باشد‭. ‬گفت‌وگو‭ ‬و‭ ‬نقد‭ ‬از‭ ‬لوازم‭ ‬توسعه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬آن‭ ‬توسعه‭ ‬چیزی‭ ‬نیست‭ ‬جز‭ ‬اجرای‭ ‬دستوراتی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بالا‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬ابلاغ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬آنکه‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مخاطبان‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬از‭ ‬جزییات‭ ‬این‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬مطلع‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬اساسا‭ ‬نظر‭ ‬آنها‭ ‬شنیده‭ ‬شده‭ ‬باشد‭.

‬کرمان‭ ‬حالا‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬با‭ ‬خشنودی‭ ‬یاد‭ ‬می‌کنند‭ ‬به‭ ‬‮«‬کارگاه‭ ‬ساختمانی‮»‬‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬شهر‭ ‬مرکز‭ ‬استان‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬نماد‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬باشد‭. ‬بقیه‭ ‬شهرها‭ ‬هم‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬دولتی‌ها‭ ‬می‌گویند‭ ‬قرار‭ ‬نیست‭ ‬از‭ ‬قافله‭ ‬عقب‭ ‬بمانند‭ ‬پس‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬‮«‬معین»های‭ ‬اقتصادی‭ ‬طرحی‭ ‬‮«‬تعریف‭ ‬شده‮»‬‭ ‬تا‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬برسانند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬محل‭ ‬ماموریت‌شان‭ ‬سربلند‭ ‬بیرون‭ ‬بیایند‭. ‬

حالا‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬تفاسیر‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬استان‭ ‬همین‭ ‬حالا‭ ‬یقه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬کرمان‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬بپرسد‭: ‬‮«‬اصلا‭ ‬توسعه‭ ‬یعنی‭ ‬چه»؟‭ ‬مسئول‭ ‬ارشد‭ ‬استان‭ ‬چه‭ ‬جوابی‭ ‬دارد؟‭ ‬بله‭ ‬حتما‭ ‬پاسخی‭ ‬در‭ ‬آستین‭ ‬دارد‭. ‬تعریف‌های‭ ‬شیک‭ ‬و‭ ‬مجلسی‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬پسند‭ ‬که‭ ‬طرحی‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬روستاهایی‭ ‬آرمانی‭ ‬را‭ ‬تصویر‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬احتمالا‭ ‬فقر‭ ‬کاهش‭ ‬چشم‌گیری‭ ‬داشته،‭ ‬مردم‭ ‬بیشتر‭ ‬مهر‭ ‬می‌ورزند،‭ ‬همه‭ ‬اهل‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تلاش‌اند،‭ ‬طلاق‭ ‬کم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬جوان‌ها‭ ‬به‭ ‬خودباوری‭ ‬رسیده‌اند‭. ‬

اما‭ ‬اگر‭ ‬همین‭ ‬سوال‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیگران‭ ‬هم‭ ‬بپرسید‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شوید‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬درباره‭ ‬مفهوم‭ ‬همین‭ ‬یک‭ ‬کلمه،‭ ‬تفسیرها‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬تفسیرهای‭ ‬مغشوشی‭ ‬که‭ ‬گاهی‭ ‬موجب‭ ‬قلب‭ ‬گفتمان‭ ‬توسعه‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬عده‌ای‭ ‬کلاغ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬قناری‭ ‬به‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬قالب‭ ‬کنند‭. ‬

در‭ ‬فقدان‭ ‬فضای‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬تعریف‌های‭ ‬ساده‭ - ‬و‭ ‬نه‭ ‬ساده‌سازی‭ ‬شده‭ - ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌رود‭ ‬اعتماد‭ ‬عمومی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬بدون‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬اجتماعی‭ ‬باد‭ ‬هواست‭. ‬وقتی‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬اجتماعی‭ ‬به‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مسوولان‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬بتن‌ریزی‭ ‬بیشتر‭ ‬لزوما‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬افتخار‭ ‬همگانی‭ ‬و‭ ‬نشانه‌ای‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬تلقی‭ ‬نمی‌شود‭

‬روان‭ ‬شاد‭ ‬دکتر‭ ‬حسین‭ ‬عظیمی‭ ‬آرانی،‭ ‬اقتصاددان‭ ‬خوشنام‭ ‬مملکت،‭ ‬در‭ ‬نقد‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬همواره‭ ‬بر‭ ‬لزوم‭ ‬درک‭ ‬دقیق‭ ‬مفهوم‭ ‬توسعه‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬‮«‬علم‌باوری‮»‬،‭ ‬‮«‬آینده‭ ‬باوری‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬انسان‭ ‬باوری‮»‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سه‭ ‬پیش‭ ‬شرط‭ ‬نظری‭ ‬توسعه‭ ‬یاد‭ ‬می‌کند‭. ‬عظیمی‭ ‬در‭ ‬مقالات‭ ‬و‭ ‬سخنانش‭ ‬بارها‭ ‬تاکید‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬نیل‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬توسعه‭ ‬متوازن‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬‮«‬نهادسازی‮»‬‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬او‭ ‬هر‭ ‬اقدامی‭ ‬بدون‭ ‬نهادسازی‭ ‬و‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬زمینه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‌اش‭ ‬محکوم‭ ‬به‭ ‬شکست‭ ‬است‭.

 ‬این‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬نوشتم‭ ‬که‭ ‬بگویم‭ ‬اگر‭ ‬واقعا‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬تریبون‌ها‭ ‬تبلیغ‭ ‬می‌شود‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬مدل‭ ‬موفقی‭ ‬باشد‭ ‬از‭ ‬‮«‬توسعه‮»‬‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬استان‌ها،‭ ‬پس‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اقدامات‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬و‭ ‬عمرانی‭ ‬و‭ ‬ضربتی‭ ‬دست‭ ‬کم‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬گفتمان‭ ‬توسعه‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬بازنگری‭ ‬و‭ ‬بازتعریف‭ ‬شود‭. ‬

مفهوم‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬آن‭ ‬روشن‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬بعد‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬طرح‌های‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬این‭ ‬شاخص‌ها،‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬که‭ ‬معلوم‭ ‬شود‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬بی‌راهه‭ ‬رفته‌ایم‭ ‬و‭ ‬چقدر‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬سعادت‭ ‬گام‭ ‬برداشته‌ایم‭. ‬

حالا‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬مردان‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬استان‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬باز‭ ‬بودن‭ ‬مسیر‭ ‬نقد‭ ‬سخن‭ ‬گفته‌اند‭ ‬وقت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‮«‬رسانه‮»‬‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬یک‭ ‬‮«‬نهاد‮»‬‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬پیش‭ ‬قدم‭ ‬شود‭. ‬تاکنون‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬اندکی‭ ‬از‭ ‬رسانه‌های‭ ‬محلی‭ ‬استان‭ ‬کوشش‌های‭ ‬قابل‭ ‬تحسینی‭ ‬در‭ ‬نقد‭ ‬رویه‌های‭ ‬موجود‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬بعضا‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬یکی‌اش‭ ‬تجربه‭ ‬موفق‭ ‬حراست‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آنچه‭ ‬برچسب‭ ‬توسعه‭ ‬بر‭ ‬پیشانی‌اش‭ ‬خورده‭ ‬بود‭. ‬


برچسب ها: توسعه در کرمان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
یارضوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
0
0
عده ای هم فقط برای منافع شان سکوت کرده اند
دولتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
0
0
این چه ماشنیدیم تا الان فقط تعریف و تمجید ها ی خود استاندار بود و برخی از ضلع های مثلث و انچه هم دیدیم چند نهاد زیر چتر دولت ، سهمیه ای به سبک همان دولت احمدی نژاد سرگرم کار هایی هستندکه بعضی شان هم وظیفه اینها نیست . شفافیت هم که جمع شده است و کلی گویی است . همه چیز هم آرام است و آمارها هم بیشتر از گذشته در بالای بالای جدول کشوراند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

وزیر کشور: آمار افرادی که [در نظرسنجی‌های دوره قبل گفته بودند در انتخابات شرکت می‌کنند]تقریبا دوبرابر آمار فعلی درمورد انتخابات ۱۴۰۰ است

فیلترینگ به سیگنال رسید

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان: برق شهرک های صنعتی نباید قطع شود/ باید خسارت قطع برق پرداخت شود

افزایش ۴۷ درصدی کشفیات مواد مخدر استان کرمان/ دستگیری ۴۰ خرده فروش در اجرای طرح برخورد با خرده فروشان

نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان باید روند وحدت را تعیین،‌ تسهیل، تسریع و تحکیم کند/فضای سیاسی کشور بین خوف و رجا است

با تداوم بی احتیاطی‌ها، پیک چهارم حتمی است/ ویروس جهش یافته تمایل بیشتری به سنین پایین دارد

محرز خبرداد: تزریق بدون عارضه واکسن ایرانی کرونا به ۲۱ تن تا کنون

سخنگوی دولت: تصمیمات محمدجواد آذری جهرمی دیدگاه دولت در این زمینه است/ اینستاگرام محل کسب‌وکار گروه بزرگی از مردم شده است/ محدودسازی و یا تعطیلی اینستاگرام، کوچ دادن حدود یک میلیون ایرانی به سمت بیکاری و فقر می‌باشد

چه کسی گفته همه باید در مورد مسائل اجتماعی اظهارنظر کنند/در گذشته تا با موضوعی اجتماعی مواجه شدیم به شدت از استراتژی انکار استفاده کردیم

کارهای رسمی و فرمالیته و حرف‌های تکراری، تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیست

پر بحث

وام دو میلیون تومانی به چه افرادی تعلق خواهد گرفت؟   (۱۷ نظر)

فوری/علی زینی وند استاندار کرمان شد+ سوابق   (۱۰ نظر)

دوازده‌گانه‌ای برای سومین استاندار دولت دوازدهم؛ تا ریشه در آب است، امید ثمری هست   (۹ نظر)

70درصد آرایشگران، زنان سرپرست خانواراند/ تعداد مشتریان آرایشگر به انگشتان یک دست هم نمی رسد/اکثریت آرایشگران امکان استفاده از تسهیلات کرونا را ندارند   (۶ نظر)

شریعتمداری: دستفروشان و رانندگان موتور سیکلت تا ۲میلیون تومان وام می‌گیرند   (۵ نظر)

فرماندار مستعفی ارزوئیه: خبری از درخواست جابجائی ام نشد؛ استعفا دادم   (۵ نظر)

دکتر حمیده واعظی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان شد   (۴ نظر)

آتشی که دانشمند روشن کرد/ فرماندار: موضوع را پیگیری می‌کنیم   (۴ نظر)

هیچ مدیر مدرسه ای حق دریافت وجه در زمان ثبت نام را ندارد/چند مدیر را به خاطر این تخلف عزل کردیم   (۳ نظر)

بیل‌گیتس هم دلش می‌خواهد بازاریاب شبکه‌ای شود! اگر پولدار شوید مادرتان هم بیشتر دوست‌تان دارد   (۳ نظر)

پرطرفدارترین ها

مرعشی: نامزد اجاره‌ای در دستور کار اصلاح‌طلبان نیست   ( نظر)

هیچ جناحی نباید استراتژی مشارکت حداقلی را در پیش بگیرد/ اگر مشارکت در انتخابات بالا رود اولین تاثیر آن بر افزایش ضریب امنیت ملی است/ متاسفانه برخی از رجال سیاسی به آثار سخنانشان توجه نمی‌کنند   ( نظر)