کد خبر: ۲۹۱۱۷
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶
ارسال به دوستان
ذخیره
گفتارنو حذف مشق شب را مورد بررسی قرار می دهد
همه ي ما در طول دوران تحصيل با کابوسي به نام مشق شب مواجه بوده ايم حال کم کم تلاشهايي براي حذف مشق شب از چرخه ي نظام آموزشي کشور صورت گرفته است. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش بابيان اينکه در سال تحصيلي جديد مشق شب حذف و تکاليف مهارت محور جايگزين آن ميشود، اظهار داشت: دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم ابتدايي امسال مشق شب ندارند اين در حالي است که دبيران دوره اول ابتدايي و نيز مديران مدارس ابتدايي کرمان نظر مخالفي در خصوص طرح حذف مشق شب کلاس اول تا سوم ابتدايي دارند.


گفتارنو/سمیرا کریمی افشار

همه ي ما در طول دوران تحصيل با کابوسي به نام مشق شب مواجه بوده ايم حال کم کم تلاشهايي براي حذف مشق شب از چرخه ي نظام آموزشي کشور صورت گرفته است. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش بابيان اينکه در سال تحصيلي جديد مشق شب حذف و تکاليف مهارت محور جايگزين آن ميشود، اظهار داشت: دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم ابتدايي امسال مشق شب ندارند.

رضوان حکيم زاده در شهريورماه بابيان اينکه پژوهشها نشان ميدهد رونويسي و مشق شب تأثير زيادي در يادگيري ندارد عنوان ميکند: مشق شب برعکس به يک برنامه تنش زا بين بچه ها و والدين تبديل شده است.
معاون وزير آموزش وپرورش بابيان اينکه مهارتهاي موردنظر در سند برنامه درسي ملي شامل انضباط اجتماعي، مسئوليت پذيري، حفظ محيط زيست، آموزش شهروندي، استفاده درست از منابع است و معلمان ميتوانند متناسب با اين مهارتها همراه با خلاقيتهاي خود برنامه ها را دنبال کنند.عنوان کرد:در اين برنامه ها دانش آموز ميتواند همراه خانواده خود يک روز خريد روزانه منزل را انجام دهد و حسابها و پرداختها را اداره کند تا هم مفاهيم رياضي را تمرين کند و هم با مفاهيم مديريت مالي آشنا شود.همچنين در زمينه حفظ محيطزيست، براي دانش آموز ميتوان در مسير مدرسه تا خانه مشاهدات، يادداشتها و بازگو کردن مواردي که ميتواند محيطزيست را تهديد کند در نظر گرفت و در رابطه با بحث انضباط و مسئوليت پذيري تکليف يک دانش آموز ميتواند اين باشد که کتابها و وسايل اتاق خود را منظم کند. 

اين در حالي است که دبيران دوره اول ابتدايي و نيز  مديران مدارس  ابتدايي کرمان  نظر مخالفي در خصوص طرح حذف مشق شب کلاس اول تا سوم ابتدايي دارند. مدرس دوره هاي آموزشي ناحيه يک آموزش وپرورش نيز در گفتگو با خبرنگار ما ميگويد: به نظر من مشق شب واقعاً نياز است. به اعتقاد قائم پناه براي تثبيت و تعميق يادگيري دانش آموزان نسبت به مطالب درس داده شده  حتماً بايد تکليفي داده شود تا در منزل انجام شود .به اعتقاد اين معلم باسابقه در صورت حذف مشق شب بايد تعداد صفحات و يا  مفاهيم کتابها کمتر شود که معلم خودش به تنهايي  بتواند کار والدين را در مدرسه انجام دهد. او صراحتاً عنوان ميکند با تعداد 40 نفر دانش آموز کلاس اولي در يک کلاس آيا واقعاً معلم ميتواند مشق ندهد؟! 
قايم پناه ميگويد: من  به عنوان معلم 40 نفر دانش آموز دارم .45 دقيقه هم براي هر زنگ وقت دارم درنتيجه براي هر دانش آموز يک دقيقه و چند ثانيه وقت دارم . آيا من به تنهايي ميتوانم آنها را برسانم به آن سطحي که موردنياز است و آن سطحي که دانش آموز کلاس اولي در آخر سال بايد برسد ؟ به طوريکه خودش به تنهايي بتواند يک کتاب قصه را بخواند و بنويسد . 
قائم پناه با تائيد اينکه نميتوان آموزش را محدود به کلاس و مدرسه کرد ميگويد: اگر مشق شب باشد مامان مينشيند کنار بچه و اگر 60 دقيقه هم بنشيند براي همين يک بچه است .مسلماً بهتر ياد ميگيرد .
او ميگويد:  بعضي از خانواده ها جدي نميگيرند و به آن هدفي که معلم ميخواهد نميرسند .کار را درست انجام نميدهند و بچه ها را به حال خودشان ميگذارند.
او بابيان اينکه نميدانم هدف بالادستيها از اينکه گفته اند مشق شب حذف شود چيست، ميگويد: اتفاقاً ما خودمان بچه کلاس اولي داريم . کلاسهايشان هم 40 نفري است معلمشان گفته است اين طرح براي مدرسه ما نيست .به طور مثال مدرسه معلم از اداره آموزش وپرورش ناحيه 1 در جلسه اول سال به والدين اعلام کرده است اين طرح براي مدرسه ما نيست.
  
قائم پناه در پاسخ اين سؤال خبرنگار ما مبني بر جايگزيني تکليف مهارت محور بهجاي مشق شب، تکاليف مهارت محور را اينگونه عنوان ميکند: مهارت محور يعني اينکه مهارتي را در دانش آموز تقويت کنيم . او ميگويد بچهاي که هنوز حروف چندشکلي را نميشناسد چگونه از او بخواهيم به مهارت داستان نويسي برسد؟
قائم پناه ميگويد: ابتدا بايد کارهاي پيش ساختاري انجام دهيم . پايه و چيزهايي که مهم و اساسي هستند را تقويت کنيم . تا دانش آموز  بتواند آن کار را انجام دهد . وي در ادامه افزود: اطلاع دقيقي ندارم که در کرمان اين طرح در مدارس اجراشده است يا خير.

مدير باسابقه يک مدرسه ابتدايي اما در خصوص اين طرح ميگويد:  اين طرح چيز خاصي نيست متأسفانه همکاران برداشت بدي از اين طرح دارند .
او  بابيان اينکه  مشق يعني رونويسي و رونويسي هم در پايه هاي اول و دوم و سوم بايد باشد ميگويد:  نظر شخصي من اين است که اگر مشق را به عنوان رونويسي ميدهند بايد در پايه هاي پايينتر باشد تا خط دانش آموزان  خوب شود و تمريني باشد براي مطالبي که در س داده شده است . ولي در پايه هاي بالاتر رونويسي ديگر فايدهاي ندارد .  

اين مدرس دورههاي آموزشي ابتدايي هدف دادن مشق را بالاتر بردن يادگيري دانش آموزان مطرح ميکند و در ادامه ميافزايد: اگر هدف اين باشد که تکاليف مهارت محور جايگزين رونويسي شود، يعني تکليفهاي خلاقيتي باشد به نظر من هيچ اشکالي ندارد . او در ادامه عنوان ميکند  ما قبلاً هم اين کار را انجام ميداديم و معلمان هم تأکيدشان بر اين بود که به دانش آموزان رونويسي ندهيم .تکليفها خلاقيتي و مهارت محور باشد درواقع چيزهايي باشد که بچهها خسته نشوند و يادگيريشان تکميلي شود و ادامه پيدا کند .فقط الآن از زبان معاون وزير اين حرف زدهشده است .
 اين مدير باسابقه صراحتاً اعلام ميکند: اگر اين طرح جايگزيني تکاليف مهارت محور به جاي مشق شب باشد ، قبلاً هم وجود داشته است و الآن هم ادامه پيدا ميکند.
 
اين مدير در پاسخ به خبرنگار ما ميگويد: بايد رونويسي در يک حدي حتماً وجود داشته باشد مخصوصاً در پايه هاي پايينتر چراکه دانش آموز بايد کلمات را ياد بگيرد و خطش خوب شود ، وقتي نوشتن را ياد گرفت براي پايه هاي بالاتر ديگر نيازي نيست. به نظر من دارند برعکس کار ميکنند. او در ادامه عنوان ميکند : در جلساتي که با مديران مختلف داشتيم آنها  تأکيد داشتند که مشق شب،به عنوان رونويسي نباشد.

او با انتقاد از طرحهايي که از بالا به مدارس ديکته ميشود ميگويد: اگر اختيار را به  مدير يا معلم کلاس ميدادند مدرسه محور ميشد و معلم هر منطقه براساس نوع دانش آموز، اقليم و... بهتر ميتوانست تصميم بگيرد تا اينکه بيايند و اجبار کنند که حتماً نبايد رونويسي وجود داشته باشد .به طور مثال در يک روستا ميبينيد واقعاً نياز است که بچه ها رونويسي داشته باشند .

اين مدير مدرسه در خصوص نحوه اجراشدن تکاليف مهارت محور ميگويد:  اين بستگي به نوع منطقه و سطح تحصيلات خانواده دارد که ازلحاظ فرهنگي و تحصيلات خانواده در چه سطحي باشد .ممکن است يک خانواده پزشک هم باشند اما حتي وقت نداشته باشند به بچه شان برسند .ممکن است دانش آموز در  يک خانواده عادي باشد اما به  لحاظ فرهنگي بالا باشند و خيلي راحت قبول کنند براي يادگيري بيشتر فرزندشان اين کار را انجام دهد.

برچسب ها: مشق شب ، صدای تاک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

نهاد‌های نظارتی و رسانه‌ها در تمامی مراحل قرعه‌کشی خودرو، حضور خواهند داشت/امکان فروش وکالتی خودرو‌های ثبت‌نامی از سوی متقاضیان وجود ندارد

میراث فرهنگی مالک بسیاری از بناهای تاریخی نیست / ما فقط آنها را مدیریت می‌کنیم

انتقاد سایت اصولگرا از نماینده رفسنجان:کار نماینده گل آرایی میزکار و برنامه‌ریزی برای ختم قرآن نیست/برای وظایف نمایندگی پول می گیرید

مدیرکل و معاون اداری مالی اداره کل غله استان کرمان به اتهام رشوه و فساد اداری دستگیر شدند

از مس برای عدم انشار کرونا استفاده کنید

واکنش اردشیر زاهدی به رضا پهلوی بعد از انتشار فیلم بالانس زدن: توی الدنگ ته مانده آبروی پدرت را با این دلقک‌بازی‌ها لجن مال کردی

کدام استان، بیشترین سهم را از هیات رئیسه مجلس یازدهم گرفت؟/دست خالی استان کرمان ازهیات رئیسه

دستگیری مدیرکل و معاون یکی از ادارات کل کرمان به اتهام فساد اداری

تست ۱۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته از نظر کرونا مثبت شد

آتش ۴۵ هکتار از منطقه جنگلی، نخیلات و مراتع کوشِ کَلَجَک عنبرآباد را سوزاند

پربازدید ها

مدیرکل و معاون اداری مالی اداره کل غله استان کرمان به اتهام رشوه و فساد اداری دستگیر شدند

40نفر دیگر به جمع مبتلایان کرونا اضافه شدند/یک زن و یک مرد در اثر ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند

کشته و زخمی شدن 8 نفر در حوادث بامداد امروز در کرمان

دیگر نمی‌توانیم ادارات، مغازه‌ها و صنوف را تعطیل کنیم/اگر تعداد افراد بستری شده افزایش یابد، ادارات را تعطیل می کنیم

گل های مهریه برای اسانس گیری به کارخانجات گلاب گیری بردسیر ارسال شدند/ درآمد گل ها صرف آزادی زندانیان دیه و مهریه خواهد شد

تست ۱۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته از نظر کرونا مثبت شد

وزارت بهداشت: ۷۵ درصد از موج اپیدمی کروناویروس را گذرانده‌ایم

بدون هماهنگی و اخذ مجوز،گل ها به محل گلزار شهدا انتقال داده شده اند/اجازه نخواهیم داد عده ای مسایل شخصی خود را با احساسات مردم شهید پرور گره بزنند

اختیارات لازم به فرمانداران برای کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا داده شد/۳۵ درصد مبتلایان به کووید ۱۹ در جیرفت مربوط به کارمندان است/ادارات شهرستان‌های جنوبی ،می‌توانندبا یک سوم نیروهای خود فعالیت کنند

انهدام باند سرقت به عنف در کرمان

پر بحث

رزرو هتل ها و تالارها در خرداد ماه به معنای برگزاری حتمی مراسمات نیست / بالغ بر 6میلیارد ریال خسارت دیدیم   (۱۱۶ نظر)

مرحله دوم یارانه معیشتی فردا واریز می‌شود / متقاضیانی که یارانه دریافت نمی‌کردند از 10 دی ماه ثبت‌نام کنند   (۱۱۳ نظر)

وام دو میلیون تومانی به چه افرادی تعلق خواهد گرفت؟   (۱۵ نظر)

کلیه آموزشگاه های آرایشگری تعطیل است/ اصلاح صورت در هیچ یک از آرایشگاه ها انجام نمی شود/ هیچ ماسکی در اختیار اتحادیه گذاشته نشده است/ حاشیه شهر اطلاعات چندانی ندارند و مسئله را جدی نگرفتند   (۱۳ نظر)

پزشک بافتی بدلیل کرونا در سیستان و بلوچستان درگذشت   (۱۱ نظر)

ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلب در سیرجان، زرند و جیرفت/ صلاحیت محسن‌بیگی در کرمان احراز نشد/ یکی از نمایندگان استان در فهرست رد صلاحیت‌ شده‌ها   (۷ نظر)

70درصد آرایشگران، زنان سرپرست خانواراند/ تعداد مشتریان آرایشگر به انگشتان یک دست هم نمی رسد/اکثریت آرایشگران امکان استفاده از تسهیلات کرونا را ندارند   (۶ نظر)

شریعتمداری: دستفروشان و رانندگان موتور سیکلت تا ۲میلیون تومان وام می‌گیرند   (۵ نظر)

نگاهی به سوابق و کارنامه منتخبان جدید استان کرمان در مجلس شورای اسلامی   (۲ نظر)

مصرف آب شرب از غیر شرب باید جدا شود / استان کرمان با بحران شدید‌ آب روبه‌رو است   (۱ نظر)