کد خبر: ۲۹۱۱۷
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶
ارسال به دوستان
ذخیره
گفتارنو حذف مشق شب را مورد بررسی قرار می دهد
همه ي ما در طول دوران تحصيل با کابوسي به نام مشق شب مواجه بوده ايم حال کم کم تلاشهايي براي حذف مشق شب از چرخه ي نظام آموزشي کشور صورت گرفته است. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش بابيان اينکه در سال تحصيلي جديد مشق شب حذف و تکاليف مهارت محور جايگزين آن ميشود، اظهار داشت: دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم ابتدايي امسال مشق شب ندارند اين در حالي است که دبيران دوره اول ابتدايي و نيز مديران مدارس ابتدايي کرمان نظر مخالفي در خصوص طرح حذف مشق شب کلاس اول تا سوم ابتدايي دارند.


گفتارنو/سمیرا کریمی افشار

همه ي ما در طول دوران تحصيل با کابوسي به نام مشق شب مواجه بوده ايم حال کم کم تلاشهايي براي حذف مشق شب از چرخه ي نظام آموزشي کشور صورت گرفته است. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش بابيان اينکه در سال تحصيلي جديد مشق شب حذف و تکاليف مهارت محور جايگزين آن ميشود، اظهار داشت: دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم ابتدايي امسال مشق شب ندارند.

رضوان حکيم زاده در شهريورماه بابيان اينکه پژوهشها نشان ميدهد رونويسي و مشق شب تأثير زيادي در يادگيري ندارد عنوان ميکند: مشق شب برعکس به يک برنامه تنش زا بين بچه ها و والدين تبديل شده است.
معاون وزير آموزش وپرورش بابيان اينکه مهارتهاي موردنظر در سند برنامه درسي ملي شامل انضباط اجتماعي، مسئوليت پذيري، حفظ محيط زيست، آموزش شهروندي، استفاده درست از منابع است و معلمان ميتوانند متناسب با اين مهارتها همراه با خلاقيتهاي خود برنامه ها را دنبال کنند.عنوان کرد:در اين برنامه ها دانش آموز ميتواند همراه خانواده خود يک روز خريد روزانه منزل را انجام دهد و حسابها و پرداختها را اداره کند تا هم مفاهيم رياضي را تمرين کند و هم با مفاهيم مديريت مالي آشنا شود.همچنين در زمينه حفظ محيطزيست، براي دانش آموز ميتوان در مسير مدرسه تا خانه مشاهدات، يادداشتها و بازگو کردن مواردي که ميتواند محيطزيست را تهديد کند در نظر گرفت و در رابطه با بحث انضباط و مسئوليت پذيري تکليف يک دانش آموز ميتواند اين باشد که کتابها و وسايل اتاق خود را منظم کند. 

اين در حالي است که دبيران دوره اول ابتدايي و نيز  مديران مدارس  ابتدايي کرمان  نظر مخالفي در خصوص طرح حذف مشق شب کلاس اول تا سوم ابتدايي دارند. مدرس دوره هاي آموزشي ناحيه يک آموزش وپرورش نيز در گفتگو با خبرنگار ما ميگويد: به نظر من مشق شب واقعاً نياز است. به اعتقاد قائم پناه براي تثبيت و تعميق يادگيري دانش آموزان نسبت به مطالب درس داده شده  حتماً بايد تکليفي داده شود تا در منزل انجام شود .به اعتقاد اين معلم باسابقه در صورت حذف مشق شب بايد تعداد صفحات و يا  مفاهيم کتابها کمتر شود که معلم خودش به تنهايي  بتواند کار والدين را در مدرسه انجام دهد. او صراحتاً عنوان ميکند با تعداد 40 نفر دانش آموز کلاس اولي در يک کلاس آيا واقعاً معلم ميتواند مشق ندهد؟! 
قايم پناه ميگويد: من  به عنوان معلم 40 نفر دانش آموز دارم .45 دقيقه هم براي هر زنگ وقت دارم درنتيجه براي هر دانش آموز يک دقيقه و چند ثانيه وقت دارم . آيا من به تنهايي ميتوانم آنها را برسانم به آن سطحي که موردنياز است و آن سطحي که دانش آموز کلاس اولي در آخر سال بايد برسد ؟ به طوريکه خودش به تنهايي بتواند يک کتاب قصه را بخواند و بنويسد . 
قائم پناه با تائيد اينکه نميتوان آموزش را محدود به کلاس و مدرسه کرد ميگويد: اگر مشق شب باشد مامان مينشيند کنار بچه و اگر 60 دقيقه هم بنشيند براي همين يک بچه است .مسلماً بهتر ياد ميگيرد .
او ميگويد:  بعضي از خانواده ها جدي نميگيرند و به آن هدفي که معلم ميخواهد نميرسند .کار را درست انجام نميدهند و بچه ها را به حال خودشان ميگذارند.
او بابيان اينکه نميدانم هدف بالادستيها از اينکه گفته اند مشق شب حذف شود چيست، ميگويد: اتفاقاً ما خودمان بچه کلاس اولي داريم . کلاسهايشان هم 40 نفري است معلمشان گفته است اين طرح براي مدرسه ما نيست .به طور مثال مدرسه معلم از اداره آموزش وپرورش ناحيه 1 در جلسه اول سال به والدين اعلام کرده است اين طرح براي مدرسه ما نيست.
  
قائم پناه در پاسخ اين سؤال خبرنگار ما مبني بر جايگزيني تکليف مهارت محور بهجاي مشق شب، تکاليف مهارت محور را اينگونه عنوان ميکند: مهارت محور يعني اينکه مهارتي را در دانش آموز تقويت کنيم . او ميگويد بچهاي که هنوز حروف چندشکلي را نميشناسد چگونه از او بخواهيم به مهارت داستان نويسي برسد؟
قائم پناه ميگويد: ابتدا بايد کارهاي پيش ساختاري انجام دهيم . پايه و چيزهايي که مهم و اساسي هستند را تقويت کنيم . تا دانش آموز  بتواند آن کار را انجام دهد . وي در ادامه افزود: اطلاع دقيقي ندارم که در کرمان اين طرح در مدارس اجراشده است يا خير.

مدير باسابقه يک مدرسه ابتدايي اما در خصوص اين طرح ميگويد:  اين طرح چيز خاصي نيست متأسفانه همکاران برداشت بدي از اين طرح دارند .
او  بابيان اينکه  مشق يعني رونويسي و رونويسي هم در پايه هاي اول و دوم و سوم بايد باشد ميگويد:  نظر شخصي من اين است که اگر مشق را به عنوان رونويسي ميدهند بايد در پايه هاي پايينتر باشد تا خط دانش آموزان  خوب شود و تمريني باشد براي مطالبي که در س داده شده است . ولي در پايه هاي بالاتر رونويسي ديگر فايدهاي ندارد .  

اين مدرس دورههاي آموزشي ابتدايي هدف دادن مشق را بالاتر بردن يادگيري دانش آموزان مطرح ميکند و در ادامه ميافزايد: اگر هدف اين باشد که تکاليف مهارت محور جايگزين رونويسي شود، يعني تکليفهاي خلاقيتي باشد به نظر من هيچ اشکالي ندارد . او در ادامه عنوان ميکند  ما قبلاً هم اين کار را انجام ميداديم و معلمان هم تأکيدشان بر اين بود که به دانش آموزان رونويسي ندهيم .تکليفها خلاقيتي و مهارت محور باشد درواقع چيزهايي باشد که بچهها خسته نشوند و يادگيريشان تکميلي شود و ادامه پيدا کند .فقط الآن از زبان معاون وزير اين حرف زدهشده است .
 اين مدير باسابقه صراحتاً اعلام ميکند: اگر اين طرح جايگزيني تکاليف مهارت محور به جاي مشق شب باشد ، قبلاً هم وجود داشته است و الآن هم ادامه پيدا ميکند.
 
اين مدير در پاسخ به خبرنگار ما ميگويد: بايد رونويسي در يک حدي حتماً وجود داشته باشد مخصوصاً در پايه هاي پايينتر چراکه دانش آموز بايد کلمات را ياد بگيرد و خطش خوب شود ، وقتي نوشتن را ياد گرفت براي پايه هاي بالاتر ديگر نيازي نيست. به نظر من دارند برعکس کار ميکنند. او در ادامه عنوان ميکند : در جلساتي که با مديران مختلف داشتيم آنها  تأکيد داشتند که مشق شب،به عنوان رونويسي نباشد.

او با انتقاد از طرحهايي که از بالا به مدارس ديکته ميشود ميگويد: اگر اختيار را به  مدير يا معلم کلاس ميدادند مدرسه محور ميشد و معلم هر منطقه براساس نوع دانش آموز، اقليم و... بهتر ميتوانست تصميم بگيرد تا اينکه بيايند و اجبار کنند که حتماً نبايد رونويسي وجود داشته باشد .به طور مثال در يک روستا ميبينيد واقعاً نياز است که بچه ها رونويسي داشته باشند .

اين مدير مدرسه در خصوص نحوه اجراشدن تکاليف مهارت محور ميگويد:  اين بستگي به نوع منطقه و سطح تحصيلات خانواده دارد که ازلحاظ فرهنگي و تحصيلات خانواده در چه سطحي باشد .ممکن است يک خانواده پزشک هم باشند اما حتي وقت نداشته باشند به بچه شان برسند .ممکن است دانش آموز در  يک خانواده عادي باشد اما به  لحاظ فرهنگي بالا باشند و خيلي راحت قبول کنند براي يادگيري بيشتر فرزندشان اين کار را انجام دهد.

برچسب ها: مشق شب ، صدای تاک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

آخرین آمار کرونا در ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰: فوت ۳۷۸ نفر در شبانه روز گذشته

تعطیلی و جریمه ۱۱ شرکت حمل و نقل ریلی و مسافربری در جنوب کرمان

دو هفته کشور را قرنطینه واقعی کنید

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ: رئیس‌جمهور در معرفی وزرای پیشنهادی شتاب به خرج دهد / جابجایی مسئولیت معمولا در بسیاری از کشورها با کشمکش انجام میگیرد؛ اینجا در دوره های مختلف با آرامش و امنیت انجام گرفته؛ این موضوع هم نشانه عقلانیت حاکم بر کشور است و هم نشانه تنوع سیاسی

رئیسی در مراسم تنفیذ: شرط ادب بود که دست مقام معظم رهبری را می‌بوسیدم ولی به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد / مردم از دولت جدید تحول خواسته‌اند؛ این تحول مستند به سند ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب است / ما از قبیله «ما می‌توانیم» هستیم

تعطیلی سراسری در صورت بسته شدن کل کشور موثر است/دومینو ابتلا به بیماری قطع نشده است/ اعمال تعطیلی رسمی سراسری هنوز معلوم نیست

صدا و سیما با تخریب دولت روحانی توقع مردم را از رییسی بالا می‌برد/ علم الهدی به اصولگرایان هشدار داد/ احمدی نژاد می‌داند کتک خوردن مردم سهم روحانی نیست/ زدن دولت روحانی نفعی برای دولت رییسی ندارد

انتشار تصاویری با عنوان «گور دسته‌جمعی در کرمان» به‌خاطر حاد شدن شرایط کرونا / شهرداری کرمان: کذب است؛ روند دفن اموات به‌طور عادی و استاندارد در حال انجام است

زالی: در کرونای دلتا نقاهت طولانی‌تر و تا ۲۱ روز جواب تست مثبت است / این سویه حتی در فضای باز سرایت پذیری بالاتری دارد / گروه‌های سنی ۵۰ تا ۶۰ سال بیشترین بستری بیمارستانی را دارند

زالی: در کرونای دلتا نقاهت طولانی‌تر و تا ۲۱ روز جواب تست مثبت است / این سویه حتی در فضای باز سرایت پذیری بالاتری دارد / گروه‌های سنی ۵۰ تا ۶۰ سال بیشترین بستری بیمارستانی را دارند

پربازدید ها

صف هزارنفری خبرنگاران برای دریافت واکسن کرونا/ چرا سامانه ثبت نام خبرنگاران فعال نشد؟

انتشار تصاویری با عنوان «گور دسته‌جمعی در کرمان» به‌خاطر حاد شدن شرایط کرونا / شهرداری کرمان: کذب است؛ روند دفن اموات به‌طور عادی و استاندارد در حال انجام است

زالی: در کرونای دلتا نقاهت طولانی‌تر و تا ۲۱ روز جواب تست مثبت است / این سویه حتی در فضای باز سرایت پذیری بالاتری دارد / گروه‌های سنی ۵۰ تا ۶۰ سال بیشترین بستری بیمارستانی را دارند

تعطیلی سراسری در صورت بسته شدن کل کشور موثر است/دومینو ابتلا به بیماری قطع نشده است/ اعمال تعطیلی رسمی سراسری هنوز معلوم نیست

تعطیلی و جریمه ۱۱ شرکت حمل و نقل ریلی و مسافربری در جنوب کرمان

زالی: در کرونای دلتا نقاهت طولانی‌تر و تا ۲۱ روز جواب تست مثبت است / این سویه حتی در فضای باز سرایت پذیری بالاتری دارد / گروه‌های سنی ۵۰ تا ۶۰ سال بیشترین بستری بیمارستانی را دارند

آخرین آمار کرونا در ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰: فوت ۳۷۸ نفر در شبانه روز گذشته

پر بحث

فوری/علی زینی وند استاندار کرمان شد+ سوابق   (۱۰ نظر)

دوازده‌گانه‌ای برای سومین استاندار دولت دوازدهم؛ تا ریشه در آب است، امید ثمری هست   (۹ نظر)

آتشی که دانشمند روشن کرد/ فرماندار: موضوع را پیگیری می‌کنیم   (۵ نظر)

دکتر حمیده واعظی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان شد   (۴ نظر)

ظریف رسم رفاقت را به جا آورد   (۳ نظر)

حذف علی لاریجانی از انتخابات ریاست‌جمهوری   (۳ نظر)

پس از کرونا بازآموزی دروس پایه در مقطع ابتدایی ضروری است/ نظام آموزشی کشور تئوری محور است   (۲ نظر)

جلسات ما سیاهی‌لشکر ندارد/ با کسی در زمینه‌ی داستان شوخی و تعارف ندارم/آبرو و اعتبار برآمده از سبک زندگی و زیست آدم‌هاست /موفقیت نویسنده‌ها برآمده از رنج و دردها و سخت‌هایی است که کشیده‌اند   (۲ نظر)

شرق: شلیک یک یا چند موشک به اسرائیل زمین بازی را عوض می‌کند و ایران در معرض محکومیت بین‌المللی قرار می‌گیرد/ جوان: اگر اقدام مشخصی در زمینه ترور شهید فخری زاده صورت نگیرد، دشمن برای تهدیدات ایران ارزش چندانی قائل نمی‌شود/ایران: پیوند دادن ترور شهید فخری زاده با برجام بی‌پایه است؛ مگر در سال 88 که شهید مسعود علی‌محمدی ترور شد، اساساً برجامی وجود داشت؟   (۲ نظر)

در انتخابات 1400 شرکت کنیم حتی اگر شکست بخوریم/ تحریم‌های اقتصادی آمریکا، به رای آوردن جریان اصولگرایی کمک می‌کند/نواصولگرایان دارند از تاکتیک های اصلاح طلبان استفاده می‌کنند/ حذف رقیب برای آینده انقلاب اسلامی، آفت بد و خطرناکی است   (۲ نظر)