کد خبر: ۲۹۱۱۷
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶
ارسال به دوستان
ذخیره
گفتارنو حذف مشق شب را مورد بررسی قرار می دهد
همه ي ما در طول دوران تحصيل با کابوسي به نام مشق شب مواجه بوده ايم حال کم کم تلاشهايي براي حذف مشق شب از چرخه ي نظام آموزشي کشور صورت گرفته است. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش بابيان اينکه در سال تحصيلي جديد مشق شب حذف و تکاليف مهارت محور جايگزين آن ميشود، اظهار داشت: دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم ابتدايي امسال مشق شب ندارند اين در حالي است که دبيران دوره اول ابتدايي و نيز مديران مدارس ابتدايي کرمان نظر مخالفي در خصوص طرح حذف مشق شب کلاس اول تا سوم ابتدايي دارند.


گفتارنو/سمیرا کریمی افشار

همه ي ما در طول دوران تحصيل با کابوسي به نام مشق شب مواجه بوده ايم حال کم کم تلاشهايي براي حذف مشق شب از چرخه ي نظام آموزشي کشور صورت گرفته است. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش بابيان اينکه در سال تحصيلي جديد مشق شب حذف و تکاليف مهارت محور جايگزين آن ميشود، اظهار داشت: دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم ابتدايي امسال مشق شب ندارند.

رضوان حکيم زاده در شهريورماه بابيان اينکه پژوهشها نشان ميدهد رونويسي و مشق شب تأثير زيادي در يادگيري ندارد عنوان ميکند: مشق شب برعکس به يک برنامه تنش زا بين بچه ها و والدين تبديل شده است.
معاون وزير آموزش وپرورش بابيان اينکه مهارتهاي موردنظر در سند برنامه درسي ملي شامل انضباط اجتماعي، مسئوليت پذيري، حفظ محيط زيست، آموزش شهروندي، استفاده درست از منابع است و معلمان ميتوانند متناسب با اين مهارتها همراه با خلاقيتهاي خود برنامه ها را دنبال کنند.عنوان کرد:در اين برنامه ها دانش آموز ميتواند همراه خانواده خود يک روز خريد روزانه منزل را انجام دهد و حسابها و پرداختها را اداره کند تا هم مفاهيم رياضي را تمرين کند و هم با مفاهيم مديريت مالي آشنا شود.همچنين در زمينه حفظ محيطزيست، براي دانش آموز ميتوان در مسير مدرسه تا خانه مشاهدات، يادداشتها و بازگو کردن مواردي که ميتواند محيطزيست را تهديد کند در نظر گرفت و در رابطه با بحث انضباط و مسئوليت پذيري تکليف يک دانش آموز ميتواند اين باشد که کتابها و وسايل اتاق خود را منظم کند. 

اين در حالي است که دبيران دوره اول ابتدايي و نيز  مديران مدارس  ابتدايي کرمان  نظر مخالفي در خصوص طرح حذف مشق شب کلاس اول تا سوم ابتدايي دارند. مدرس دوره هاي آموزشي ناحيه يک آموزش وپرورش نيز در گفتگو با خبرنگار ما ميگويد: به نظر من مشق شب واقعاً نياز است. به اعتقاد قائم پناه براي تثبيت و تعميق يادگيري دانش آموزان نسبت به مطالب درس داده شده  حتماً بايد تکليفي داده شود تا در منزل انجام شود .به اعتقاد اين معلم باسابقه در صورت حذف مشق شب بايد تعداد صفحات و يا  مفاهيم کتابها کمتر شود که معلم خودش به تنهايي  بتواند کار والدين را در مدرسه انجام دهد. او صراحتاً عنوان ميکند با تعداد 40 نفر دانش آموز کلاس اولي در يک کلاس آيا واقعاً معلم ميتواند مشق ندهد؟! 
قايم پناه ميگويد: من  به عنوان معلم 40 نفر دانش آموز دارم .45 دقيقه هم براي هر زنگ وقت دارم درنتيجه براي هر دانش آموز يک دقيقه و چند ثانيه وقت دارم . آيا من به تنهايي ميتوانم آنها را برسانم به آن سطحي که موردنياز است و آن سطحي که دانش آموز کلاس اولي در آخر سال بايد برسد ؟ به طوريکه خودش به تنهايي بتواند يک کتاب قصه را بخواند و بنويسد . 
قائم پناه با تائيد اينکه نميتوان آموزش را محدود به کلاس و مدرسه کرد ميگويد: اگر مشق شب باشد مامان مينشيند کنار بچه و اگر 60 دقيقه هم بنشيند براي همين يک بچه است .مسلماً بهتر ياد ميگيرد .
او ميگويد:  بعضي از خانواده ها جدي نميگيرند و به آن هدفي که معلم ميخواهد نميرسند .کار را درست انجام نميدهند و بچه ها را به حال خودشان ميگذارند.
او بابيان اينکه نميدانم هدف بالادستيها از اينکه گفته اند مشق شب حذف شود چيست، ميگويد: اتفاقاً ما خودمان بچه کلاس اولي داريم . کلاسهايشان هم 40 نفري است معلمشان گفته است اين طرح براي مدرسه ما نيست .به طور مثال مدرسه معلم از اداره آموزش وپرورش ناحيه 1 در جلسه اول سال به والدين اعلام کرده است اين طرح براي مدرسه ما نيست.
  
قائم پناه در پاسخ اين سؤال خبرنگار ما مبني بر جايگزيني تکليف مهارت محور بهجاي مشق شب، تکاليف مهارت محور را اينگونه عنوان ميکند: مهارت محور يعني اينکه مهارتي را در دانش آموز تقويت کنيم . او ميگويد بچهاي که هنوز حروف چندشکلي را نميشناسد چگونه از او بخواهيم به مهارت داستان نويسي برسد؟
قائم پناه ميگويد: ابتدا بايد کارهاي پيش ساختاري انجام دهيم . پايه و چيزهايي که مهم و اساسي هستند را تقويت کنيم . تا دانش آموز  بتواند آن کار را انجام دهد . وي در ادامه افزود: اطلاع دقيقي ندارم که در کرمان اين طرح در مدارس اجراشده است يا خير.

مدير باسابقه يک مدرسه ابتدايي اما در خصوص اين طرح ميگويد:  اين طرح چيز خاصي نيست متأسفانه همکاران برداشت بدي از اين طرح دارند .
او  بابيان اينکه  مشق يعني رونويسي و رونويسي هم در پايه هاي اول و دوم و سوم بايد باشد ميگويد:  نظر شخصي من اين است که اگر مشق را به عنوان رونويسي ميدهند بايد در پايه هاي پايينتر باشد تا خط دانش آموزان  خوب شود و تمريني باشد براي مطالبي که در س داده شده است . ولي در پايه هاي بالاتر رونويسي ديگر فايدهاي ندارد .  

اين مدرس دورههاي آموزشي ابتدايي هدف دادن مشق را بالاتر بردن يادگيري دانش آموزان مطرح ميکند و در ادامه ميافزايد: اگر هدف اين باشد که تکاليف مهارت محور جايگزين رونويسي شود، يعني تکليفهاي خلاقيتي باشد به نظر من هيچ اشکالي ندارد . او در ادامه عنوان ميکند  ما قبلاً هم اين کار را انجام ميداديم و معلمان هم تأکيدشان بر اين بود که به دانش آموزان رونويسي ندهيم .تکليفها خلاقيتي و مهارت محور باشد درواقع چيزهايي باشد که بچهها خسته نشوند و يادگيريشان تکميلي شود و ادامه پيدا کند .فقط الآن از زبان معاون وزير اين حرف زدهشده است .
 اين مدير باسابقه صراحتاً اعلام ميکند: اگر اين طرح جايگزيني تکاليف مهارت محور به جاي مشق شب باشد ، قبلاً هم وجود داشته است و الآن هم ادامه پيدا ميکند.
 
اين مدير در پاسخ به خبرنگار ما ميگويد: بايد رونويسي در يک حدي حتماً وجود داشته باشد مخصوصاً در پايه هاي پايينتر چراکه دانش آموز بايد کلمات را ياد بگيرد و خطش خوب شود ، وقتي نوشتن را ياد گرفت براي پايه هاي بالاتر ديگر نيازي نيست. به نظر من دارند برعکس کار ميکنند. او در ادامه عنوان ميکند : در جلساتي که با مديران مختلف داشتيم آنها  تأکيد داشتند که مشق شب،به عنوان رونويسي نباشد.

او با انتقاد از طرحهايي که از بالا به مدارس ديکته ميشود ميگويد: اگر اختيار را به  مدير يا معلم کلاس ميدادند مدرسه محور ميشد و معلم هر منطقه براساس نوع دانش آموز، اقليم و... بهتر ميتوانست تصميم بگيرد تا اينکه بيايند و اجبار کنند که حتماً نبايد رونويسي وجود داشته باشد .به طور مثال در يک روستا ميبينيد واقعاً نياز است که بچه ها رونويسي داشته باشند .

اين مدير مدرسه در خصوص نحوه اجراشدن تکاليف مهارت محور ميگويد:  اين بستگي به نوع منطقه و سطح تحصيلات خانواده دارد که ازلحاظ فرهنگي و تحصيلات خانواده در چه سطحي باشد .ممکن است يک خانواده پزشک هم باشند اما حتي وقت نداشته باشند به بچه شان برسند .ممکن است دانش آموز در  يک خانواده عادي باشد اما به  لحاظ فرهنگي بالا باشند و خيلي راحت قبول کنند براي يادگيري بيشتر فرزندشان اين کار را انجام دهد.

برچسب ها: مشق شب ، صدای تاک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

کسی حق ندارد در رای مردم که حق الناس است، دخالت کند/ نمایندگان باید با مشارکت حداکثری مردم به مجلس بروند/استاندار، فرمانداران و نمایندگان دولت وظایف دولت در منطقه را به خوبی انجام دهند/مردم را نباید بلاتکلیف گذاشت

کاشت پیاز در جنوب استان از معیار وزارت جهاد کشاورزی بیشتر شد/قیمت بذرهای آزاد به زودی اعلام می‌شود/ پیاز را به شرکت های عمانی صادر خواهیم کرد/هیچ شکایتی در مورد پیازهای عقیم سال گذشته ارائه نشده است

خواستار جواب مثبت اجباری ادارات به استعلامات پنجره واحد سرمایه‌گذاری نیستم/ادارات با تسریع در فرآیند صدور مجوزها، مسیر توسعه استان را هموارتر کنند

دایره‌المعارف زنان فرهیخته کرمان تدوین می شود/ باید طرح‌ها را از حالت کتابخانه‌ای خارج و با راهکار عملی اقدام کرد/مرکز ماده 16 بانوان به زودی راه اندازی می شود

ببینید: بسته خبرهای سیاسی گفتارنو از خبرهای استان کرمان

چنانچه آمریکا حرف خود را پس گرفت و به معاهده هسته‌ای بازگشت،می تواند در جمع کشورهای عضو معاهده شرکت کند/در غیر این‌صورت هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولان جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد

امشب، یارانه ها واریز می شود/ مهرماه 800 هزار نفر از یارانه بگیر ها حذف می شوند

افتتاح اورژانس جاده ای و ستاد حوادث و فوریت‌های پزشکی بم توسط معاون اول رییس جمهور

شرکت سهام عدالت باعث تعلل 12 ساله منطقه ویژه جازموریان شد

معاون آب منطقه‌ای استان: سهمیه آب صنعت در اسفندقه کرمان صفر است/ سرپرست سازمان صنعت و معدن جنوب کرمان: وقتی به جنوب کرمان سهمیه آب صنعتی داده نمی‌شود چرا مجوز فعالیت صنعتی صادر می‌شود

پربازدید ها

افتتاح اورژانس جاده ای و ستاد حوادث و فوریت‌های پزشکی بم توسط معاون اول رییس جمهور

امشب، یارانه ها واریز می شود/ مهرماه 800 هزار نفر از یارانه بگیر ها حذف می شوند

دایره‌المعارف زنان فرهیخته کرمان تدوین می شود/ باید طرح‌ها را از حالت کتابخانه‌ای خارج و با راهکار عملی اقدام کرد/مرکز ماده 16 بانوان به زودی راه اندازی می شود

پر بحث

بخاطر آپاندیسیت 4 بار فرزندم به اتاق عمل رفت/فرزندم هم جسمی و هم روحی آسیب دیده است/ نهادهای نظارتی به دادم برسند+ عکس   (۱۲ نظر)

همه موافق سیستم اعلام بار مجازی هستند به جز من و 80 درصد رانندگان/ رانندگان در این سیستم حق انتخاب بار ندارند/ سیستم مجازی اعلام بار بوشهر رضایت بخش نبود/ نظارت ما بر سیستم اعلام بار کم رنگ می شود   (۸ نظر)

چهره‌ها، چهره به دنیا نمی‌آیند   (۸ نظر)

هیچ تعصبی روی هیچ پزشکی نداریم/ من تایید نمی‌کنم که از نظر تجهیزات پزشکی در مضیقه‌ایم/ تبحر پزشکان متفاوت است/ عارضه جزیی از پزشکی است   (۶ نظر)

چهارده سالگی سن افسردگی نوجوانان/ تصویری که نوجوانان از خودشان از نظر جسمی و روحی دارند در دوران بلوغ به هم می‌ریزد و همین باعث می‌شود از خودشان راضی نباشند   (۵ نظر)

وعده سر خرمن می دهید/قیمت مرغ در کرمان بیشتر از سایر استان هاست/حتی مرغ در شهرهای سیل زده هم به قیمت 13 هزار تومان عرضه می شود   (۵ نظر)

آقای فدائی! به زنان کرمان بی وفایی شد   (۳ نظر)

حرفه خبرنگاری را به رسمیت بشناسیم   (۳ نظر)

جوابیه ماه‌بانو معصوم‌زاده به گفتارنو+ توضیحات گفتارنو: خانم معصوم‌زاده! بابت آن اشتباه عذرخواهی می‌کنیم؛ ولی ظاهرا اشتباه گرفته‌اید   (۳ نظر)

کاهش سن مبتلایان در موج سوم انتقال ایدز / تغییر الگوی مصرف از سنتی به صنعتی عامل بروز رفتارهای پرخطر/16 نوزاد از مادر HIV مثبت سالم به دنیا آمده است   (۳ نظر)

پرطرفدارترین ها

نیاز نداریم برای موفقیت در انتخابات اسم تشکیلاتمان را تغییر دهیم   (۱ نظر)

مردم از رای گذشته خود عبرت می‌گیرند و به فضل الهی یک مجلس و دولت انقلابی، مدیریت جامعه را به دست می گیرد/ مسئولان با اظهار نظر درباره دختر آبی می خواستند مردم به شفاف‌سازی آرای نمایندگان نپردازند/فرانسه، با لباس دوستی اما با اهداف آمریکا جلو می آید/جامعه آگاه باشد تا برخی با شعار خدامحوری در بین صفوف مسلمانان تفرقه‌افکنی نکنند/مسئولان بدون اذن امامشان مذاکره نکنند   (۱ نظر)

پاسخ روحانی به نامه سه خواهر از جنوب کرمان   ( نظر)