کد خبر: ۴۰۵۶۰
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۶:۵۱
ارسال به دوستان
ذخیره
پس از آنكه مجلس يازدهم در صحن علني با هزار و يك كش و قوس طرح خود براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را تصويب كرد و آن را به شوراي نگهبان ارجاع داد، با ايرادهاي پرشمار اين نهاد مواجه شد؛ ايرادهايي كه سبب شد طرح دوباره به مجلس برگردد و نخست در كميسيون شوراها و سپس در صحن علني مورد بحث و تصويب قرار بگيرد. انتظار آن بود كه اصلاحات طرح، موجبات تاييد آن را در شوري نگهبان فراهم آورد اما باز هم اين اتفاق رخ نداد

يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي هر مجلسي در ايران اصلاح قانون انتخابات است. از مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري گرفته تا شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
به نوشته روزنامه اعتماد وعده‌هايي كه عموما همه آنها هنگام مواجهه با سد شوراي نگهبان نابود مي‌شوند و در نهايت همان اتفاقي رخ مي‌دهد كه شوراي نگهبان مطلوب مي‌داند. يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اكثريت نمايندگان اصولگرا و تازه وارد به پارلمان كه از همان ابتدا رابطه‌اي حسنه با 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان داشتند و از سوي دبير اين نهاد، نمايندگان حاضر در «برترين مجلس تاريخ انقلاب» ناميده شدند، از اين قاعده مستثنا نبود.
آنان نيز پس از تعيين تكليف كميسيون‌هاي تخصصي، در كميسيون شوراها و امور داخلي كه از جمله كميسيون‌هايي بود كه بيشترين حساسيت‌ها از سوي هيات رييسه قوه مقننه براي چينش اعضايش به كار رفت، اقدام به تهيه طرحي براي اصلاح قانون انتخابات كردند؛ طرحي كه برخلاف طرح‌هاي گذشته در اين راستا نه‌تنها در آن خبري از كاهش نقش شوراي نگهبان و افزايش نقش مردم براي اثبات جمهوريت جمهوري اسلامي نبود، بلكه چنانكه از قرائن پيداست، با اصلاح اين طرح براي تامين‌نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد قريب‌الوقوع آن در نشست امروز شوراي نگهبان، اين شورا-كه حالا تركيبش بيش از هر زماني به اصولگرايان متمايل است- زين پس پررنگ‌ترين نقش را در انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو و پس از آن خواهد داشت.

سرتسليم پارلمان
پس از آنكه مجلس يازدهم در صحن علني با هزار و يك كش و قوس طرح خود براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را تصويب كرد و آن را به شوراي نگهبان ارجاع داد، با ايرادهاي پرشمار اين نهاد مواجه شد؛ ايرادهايي كه سبب شد طرح دوباره به مجلس برگردد و نخست در كميسيون شوراها و سپس در صحن علني مورد بحث و تصويب قرار بگيرد. انتظار آن بود كه اصلاحات طرح، موجبات تاييد آن را در شوري نگهبان فراهم آورد اما باز هم اين اتفاق رخ نداد. ايرادها و انتقادها به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه توسط مجلس يازدهم تهيه شده، پرشمار بود و آنچه اين‌بار محل تامل قرار داشت، ورود رسمي و مجدد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص در قامت شوراي نگهبان دوم به مصوبات پارلمان است.
طرح اصلاح قانون انتخابات چندي پيش دوباره در شوراي نگهبان رد شد اما نه به‌ دليل ايرادهاي فقها و حقوقدانان اين نهاد، بلكه به ‌دليل ايرادهاي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص. اينكه ايرادهاي اين نهاد به طرح مجلس چه ارتباطي به سياست‌هاي كلي جمهوري اسلامي دارد، همچون اغلب اقدامات مجمع تشخيص شفاف نيست اما آنچه عيان است و آشكار، پذيرش «شوراي نگهبان دوم» است از سوي نمايندگان مجلس يازدهم. اينكه چطور و با استناد به كدام قانون اين هيات خود راسا ايرادهاي مدنظرش را حتي فراتر از ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه پارلمان وارد مي‌كند، مشخص نيست ولي به نظر مي‌رسد مجلس يازدهم و مجالس آينده ايران زين پس با نهادي مواجه خواهند بود كه همچون شوراي نگهبان وظيفه خود را بررسي مصوبات پارلمان مي‌داند و در اين مسير گام برمي‌دارد.

اصلاحات جزيي
عمده ايراداتي كه نمايندگان مجلس روز گذشته در نشست علني خود به آن پرداختند و اصلاحش كردند، ايرادهاي جزيي و عبارتي بود. اينكه چطور اين عبارات با سياست‌هاي كلي انتخاباتي جمهوري اسلامي مغايرت داشت هم همچنان در هاله‌اي از ابهام است. يكي از اين اصلاحات عبارتي، به بند (ب) ماده يك طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اختصاص داشت.
اين ماده، ماده 35 قانون انتخابات فعلي را اصلاح مي‌كند. بندهاي 7 و 8 ماده (ب) اين طرح اصلاح شد و عبارت «عدم سوءسابقه امنيتي» جايگزين «فقدان سابقه سوء امنيتي و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني بر اساس اعلام وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» و «عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني» جايگزين «عدم موثر بودن در تحكيم رژيم سابق وابستگي به آن» شد. ماده 35 مكرر نيز به قانون انتخابات فعلي افزوده شد كه در آن آمده است: «شوراي نگهبان در اجراي مصوبه مورخ 20دي 96 اين شورا در خصوص تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجال مذهبي، سياسي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري موضوع بند (10-5) سياست‌هاي كلي انتخابات موارد زير را مدنظر قرار دهد.»
در ادامه اصلاحات نمايندگان، «مذهب جعفري اثني‌عشري» جايگزين «مذهب تشيع» در جزء 3 بند «الف» ماده 2 شد و واژه «جريان‌هاي» پيش از واژه «غربگرا» در جزء 3 بند «ب» ماده 2 قانون افزوده شد. ماده 11 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيز كه در جريان آن اطلاعات سپاه رسما وارد فرآيند انتخابات شده نيز توسط نمايندگان اصلاح شد.
اين اصلاحيه تغييري در ورود سپاه انجام نداده ولي در آن آمده است: «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و ساير مراجع ذي‌صلاح مكلفند ظرف مدت 15 روز از تاريخ درخواست شوراي نگهبان مدارك و سوابق داوطلبان رياست‌جمهوري را به صورت كامل و مستند ارايه كنند و تاخير، مخل به كشف صلاحيت‌ها، تخلف از اجراي حكم اين ماده توسط هر يك از مقامات و كارمندان دستگاه‌هاي ذكر شده مستوجب يكي از مجازات‌هاي تعزيري در ذيل موضوع ماده (19) قانون مجازات‌هاي اسلامي مصوب اول ارديبهشت ماه سال 92 در دادگاه‌هاست. اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراست.»

تاييد قريب‌الوقوع
بدين‌ترتيب تنها يك گام تا تاييد نهايي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده است. طرح پس از اصلاحاتي كه از آن گفتيم، به شوراي نگهبان ارجاع شد و اين نهاد در نشست امروز خود، به بررسي اين طرح خواهد پرداخت. خبرگزاري فارس در همين راستا به نقل «منبعي مطلع» نوشته است كه اين طرح در جلسه شوراي نگهبان با اصلاحات صورت گرفته تاييد خواهد شد؛ خبري كه پيگيري‌هاي روزنامه «اعتماد» از شوراي نگهبان نيز مويد آن است و به نظر مي‌رسد بايد اصلاحيه مدنظر نمايندگان را تاييد شده دانست.
در صورت تاييد، بايد ديد وزارت كشور انتخابات 1400 را با قانون جديد اجرا خواهد كرد يا اينكه باتوجه به آغاز فرآيند اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري، اجراي اين قانون به 4 سال آينده موكول خواهد شد. وزارت كشور پيش‌تر آمادگي خود براي اجراي اين قانون را اعلام كرده بود ولي بايد ديد در جريان جلسات و نشست‌هاي مشترك نهادهاي تاثيرگذار بر انتخابات، چه اتفاقي رخ خواهد داد. هرچند احتمال اجراي اين قانون در انتخابات خرداد 1400 با توجه به شواهد موجود بالاست.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

امسال به‌طور مشخص، برای استهلال ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

از غایبان امتحانات حضوری آزمون مجدد گرفته می‌شود

از نخستین محصول تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا به نام "کوو ایران برکت فردا رونمایی می‌شود

معاون اول رییس جمهور: باید هر چه سریعتر واکسیناسیون رایگان و عمومی در کشور انجام شود.

نظارت بر بازار کرمان تشدید می‌شود

دو نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی بازداشت شدند

در ثبت نام داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد

جزییات طرح جدید نمایندگان مجلس برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی ضدتحریمی

نقوی حسینی: رئیسی روز عید فطر اعلام کاندیداتوری می‌کند

آمریکا در مذاکرات وین، بخش عمده‌ای از آنچه مورد نظر ایران برای لغو تحریم ها بوده را قبول کرده است

پربازدید ها

اسامی کاندیداهایی که برنامه‌های خود را به جبهه اصلاحات ایران ارائه کرده‌اند

برنامه ریزی برای ترور سردار سلیمانی به اوایل دولت ترامپ برمی گردد/آمریکا به دنبال ترور «عبدالرضا شهلایی» فرمانده ارشد سپاه هم بود/پیک خرید تلفن حداقل یک تلفن دستکاری شده خریداری کرد/صدها میلیون دلار هزینه برای دستیابی به مکالمات مقامات ایرانی

نامزدی رئیسی قطعی شده است؟

اصولگرایان محترم! جرات دارید اعلام کنید وضع دین‌داری چگونه شده؟

مسافرت از ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت ماه جاری ممنوع است

سخنگوی جبهه اصلاحات استان خبرداد: تصمیم‌گیری درباره لیست اصلاح‌طلبان در شورای شهر پس از اعلام‌نظر هیات نظارت استان

نماینده معین اقتصادی: عده‌ای در توسعه رابُر کرمان مانع‌تراشی می‌کنند/مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان:ظرفیت تامین آب پروژه گردشگری هنزا را نداریم

زیرساخت های پروژه گردشگری هنزا و هتل رابر تامین شود/ دستور خارج از قائده برای اقدامات غیر کارشناسی صادر نمی‌کنیم/ارجاع موانع به کمیسیون توهین به سرمایه گذار است/معین‌های اقتصادی باید تعهدات باید را انجام دهند/ مس سرچشمه، گل گهر، جهاد نصر و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و جهان فولاد تاکنون پروژه‌های اقتصاد مقاومتی خود را ارائه نکردند

رحمانی فضلی: مبنای عمل وزارت کشور تفسیر معاونت حقوقی رییس جمهوری از ابلاغیه انتخابات شورای نگهبان است/ با هماهنگی وزارت بهداشت، مجوز برگزاری نشست‌ها در استادیوم‌ها را خواهیم داد

احتمالا جهانگیری به عنوان گزینه اصلی اطلاح‌طلبان در انتخابات معرفی شود

پر بحث

فوری/علی زینی وند استاندار کرمان شد+ سوابق   (۱۰ نظر)

دوازده‌گانه‌ای برای سومین استاندار دولت دوازدهم؛ تا ریشه در آب است، امید ثمری هست   (۹ نظر)

فرماندار مستعفی ارزوئیه: خبری از درخواست جابجائی ام نشد؛ استعفا دادم   (۵ نظر)

آتشی که دانشمند روشن کرد/ فرماندار: موضوع را پیگیری می‌کنیم   (۵ نظر)

دکتر حمیده واعظی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان شد   (۴ نظر)

بیل‌گیتس هم دلش می‌خواهد بازاریاب شبکه‌ای شود! اگر پولدار شوید مادرتان هم بیشتر دوست‌تان دارد   (۳ نظر)

هیچ مدیر مدرسه ای حق دریافت وجه در زمان ثبت نام را ندارد/چند مدیر را به خاطر این تخلف عزل کردیم   (۳ نظر)

ظریف رسم رفاقت را به جا آورد   (۳ نظر)

«سهام طلایی» طلایی شد   (۲ نظر)

اگر به کرونا مبتلا شوید کار چندانی از دست کسی برنمی‌آید/ پروتکل‌ها را جدی بگیرید/ به خاطر کمبود پرستار ساعات بالای اضافه‌کار داریم/ فوت همکار 34 ساله‌مان را باور نداریم/ دختر هشت‌ساله‌ام گریه می‌کند و می‌گوید چرا من را دیگر بغل نمی‌کنی!   (۲ نظر)

پرطرفدارترین ها

آتش زدن دیوار خارجی کنسولگری ایران در کربلا / نیروهای امنیتی با آشوبگران درگیر شدند   ( نظر)

از اعتراض به ردصلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب تا اعلام زودهنگام تائیدصلاحیت 100 نفر از ردصلاحیت شدگان / منبع مطلع: مسئولان انتخابات اعلام کردند هنوز فهرست 100 نفره ابلاغ نشده است   ( نظر)