کد خبر: ۴۸۲۳۵
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۹
ارسال به دوستان
ذخیره
در این بررسی، نرخ تورم سالانه در هر یک از دولت‌های ۸ ساله میرحسین موسوی، هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، بدون توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی هر دوران و صرفاً از نظر کمی با هم مقایسه می‌شوند.

نگاهی به نرخ تورم در شش دولت گذشته/ کمترین و بیشترین نرخ تورم مربوط به کدام دولت است؟

در این بررسی، نرخ تورم سالانه در هر یک از دولت‌های ۸ ساله میرحسین موسوی، هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، بدون توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی هر دوران و صرفاً از نظر کمی با هم مقایسه می‌شوند.

به نوشته آفتاب اگر تورم ۱.۵ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۵۷ به دلیل شرایط خاص کشور در دوران انقلاب نادیده گرفته شود، نرخ تورم در دو سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به ترتیب ۱۱.۷ درصد و ۲۴.۲ درصد برای سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ بوده است.

در این بررسی، نرخ تورم سالانه در هر یک از دولت‌های ۸ ساله میرحسین موسوی، هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، بدون توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی هر دوران و صرفاً از نظر کمی با هم مقایسه می‌شوند. البته بعضا به برخی از دلایل در خصوص تغییر اعداد تورم اشاره‌ای خواهد شد. کلیه ارقام استفاده شده در این گزارش، برگرفته از مرکز آمار ایران و برای نقاط شهری است.

۱. دوره میرحسین موسوی (۱۳۶۷-۱۳۶۰)

جدول ۱: روند تغییرات نرخ تورم در سال‌های ۱۳۶۷-۱۳۶۰

نگاهی به نرخ تورم در شش دولت گذشته/ کمترین و بیشترین نرخ تورم مربوط به کدام دولت است؟

ماخذ؛ مرکز آمار ایران

در این دوره هرچند اقتصاد ایران نرخ‌های ۳۰.۹ و ۲۹.۲ درصد را به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ تجربه کرده است که می‌تواند گویای وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی -به ویژه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی باشد، ولی در این دوره، اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۴ شاهد کمترین نرخ تورم، معادل ۲.۱ درصد بوده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه محسوب می‌شود. از ویژگی‌های اقتصاد ایران در این دوره، تثبیت نرخ ارز رسمی (۷ تومان) و تهیه و توزیع اقلام اساسی و ضروری مردم با نرخ ارز دولتی بوده است.

۲. دوره هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۵-۱۳۶۸)

نگاهی به نرخ تورم در شش دولت گذشته/ کمترین و بیشترین نرخ تورم مربوط به کدام دولت است؟

جدول ۲: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۸

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

ماخذ؛ مرکز آمار ایران

از ویژگی‌های این دوره، افزایش نسبی نرخ تورم ناشی از آزادسازی ترجیحی نرخ ارز، از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۳ درصد رسید که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه است. علت اصلی این جهش نرخ تورم، تشکیل حساب تعهدات ارزی دولت در بانک مرکزی ناشی از مابه‌التفاوت رقم ریالی ارز ۷ تومان به ارز ۱۷۵ تومانی در زمان تسویه بوده که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شده بود. هرچند این افزایش نرخ تورم در سال‌های بعد تعدیل شد.

۳. دوره خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۳)

نگاهی به نرخ تورم در شش دولت گذشته/ کمترین و بیشترین نرخ تورم مربوط به کدام دولت است؟

جدول ۳: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۶

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

ماخذ؛ مرکز آمار ایران

در این دوره با وجود افزایش نسبی نرخ تورم، در سال‌های نخست تقریبا نرخ تورم از نوسان کمتری برخوردار بوده است. دلیل آن نیز می‌تواند ثبات نسبی نرخ ارز پس از آزادسازی آن باشد. در این دوره، برای عدم تکرار تجربه ایجاد حساب تعهدات ارزی که در دوره هاشمی‌رفسنجانی منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا تورم شده بود از ذخایر ارزی استفاده شده است.

۴. دوره محمود احمدی نژاد (۱۳۹۱-۱۳۸۴)

نگاهی به نرخ تورم در شش دولت گذشته/ کمترین و بیشترین نرخ تورم مربوط به کدام دولت است؟

جدول ۴: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

ماخذ؛ مرکز آمار ایران

در این دوره پس از افزایش نرخ تورم از ۱۲.۱ درصد به ۲۵.۵ درصد طی سه سال، نرخ تورم با کاهش چشمگیری به عدد ۹.۵ درصد تقلیل یافت و پس از سال‌ها یک‌رقمی شد؛ ولی مجدداً و با وضع تحریم‌های جدید و افزایش نسبی نرخ ارز، نرخ تورم روند صعودی گرفته و طی سه سال به ۲۸.۶ درصد رسید.

۵. دوره حسن روحانی (۱۳۹۹-۱۳۹۲)

نگاهی به نرخ تورم در شش دولت گذشته/ کمترین و بیشترین نرخ تورم مربوط به کدام دولت است؟

جدول ۵: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۲

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

ماخذ؛ مرکز آمار ایران

از ویژگی‌های این دوره، روند کاهشی نرخ تورم در چهار سال اول به صورت مستمر و تک‌رقمی‌ماندن نرخ تورم در دو سال ۹۵ و ۹۶ به طور پیاپی است. روند کاهشی مستمر نرخ ارز از ۳۲.۱ درصد به ۸.۱ درصد طی ۵ سال اول این دوره را می‌توان ناشی از ثبات نسبی قیمت ارز طی سال‌های مذکور دانست. پس از وضع تحریم‌های جدید و محاصره اقتصادی ایران و با جهش حدود شش برابری نرخ ارز، تورم نیز روند صعودی داشته است؛ به طوری که در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۲۶.۶، ۳۴.۴ و ۳۶.۲ درصد رسید.

*براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰ با افزایش تدریجی نرخ ارز به ۴۲.۸ درصد در نقاط شهری افزایش یافته است.

نگاهی به نرخ تورم در شش دولت گذشته/ کمترین و بیشترین نرخ تورم مربوط به کدام دولت است؟

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

مهمترین ویژگی هر دوره

۱. میرحسین موسوی

کمترین نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ و معادل ۲.۱ درصد و بازگشت نرخ تورم در دو سال آخر دوره به حدود ۳۰ درصد.
نرخ برابری دلار در این دوره حدود ۷ تومان از سوی دولت ثابت اعلام شده بود.

۲. هاشمی رفسنجانی

بیشترین نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ معادل ۴۹.۳ درصد و بازگشت آن به ۲۳.۹ درصد در سال پایانی.
آزادسازی تدریجی نرخ برابری دلار از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان.

۳. محمد خاتمی

ثبات نسبی نرخ تورم زیر ۲۰ درصد.
آزادسازی تدریجی نرخ دلار همراه با استفاده از ذخایر ارزی.

۴. محمود احمدی‌نژاد

در چهار سال اول، نرخ تورم بیش از دو برابر شد، اما در سال ۱۳۸۸ نرخ تورم یک رقمی و به ۹.۵ درصد کاهش یافت و مجدد در سه سال پایانی ۲ برابر شد.

۵. حسن روحانی

نگاهی به نرخ تورم در شش دولت گذشته/ کمترین و بیشترین نرخ تورم مربوط به کدام دولت است؟

روند کاهشی و بی‌سابقه نرخ تورم از ۳۲.۱ درصد به ۸.۱ درصد، طی ۵ سال و تک‌رقمی‌ماندن نرخ تورم در دو سال متوالی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵. افزایش مجدد نرخ تورم در سه سال پایانی و رسیدن آن به عدد ۳۶.۲ درصد در سال پایانی.
ثبات نسبی قیمت برابری دلار با ریال در ۵ سال اول و افزایش حدود شش برابری آن ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

ببینید| گزارش تصویری مراسم بزرگداشت اولین سالگرد مرحوم دعایی در کرمان

قیمت سکه کاهش یافت

دستگیری سارق 30 میلیارد طلا در کرمان

مراقب گزش حشرات و خزندگان باشید

رژیم لاغری موفق این ویژگی را باید داشته باشد

تهیه جهیزیه برخی زوج‌ها از سمساری‌ها/ مردم به فکر تغییر لوازم خانه نیستند

میانده جیرفت با دمای ۴۶ درجه گرم‌ترین نقطه کرمان / وقوع ناپایداری‌های جوی به صورت افزایش ابر و رگبار باران

دانلود نرم افزار جعلی بانک 700 میلیون آب خورد

ثبت نام صدور گذرنامه زیارتی از ۲۸ تیرماه آغاز می شود / تحویل گذرنامه ۲ الی ۳ روزه

ناظر واکسیناسیون اروپا: کووید19 هنوز یک تهدید است

پربازدید ها

اختصاص ۴۰ میلیارد ریال برای مقابله با سوسک سرخرطومی در کرمان /  کرمان به خاطر جایگاه محصولات کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است

ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا تغییر کرد

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور : گوشت نباید با قیمت بالا به دست مصرف کننده برسد

معادن باید افراد بومی را در اولویت استخدام خود قرار دهند

زمستان امسال قطعی گاز نداریم

قیمت سکه کاهش یافت

پیش‌بینی یک کارشناس از قیمت‌ها در روزهای آینده

تهیه جهیزیه برخی زوج‌ها از سمساری‌ها/ مردم به فکر تغییر لوازم خانه نیستند

پر بحث

چرا مرگ زهرا لری حاشیه‌ساز شد/ همه واکنش‌ها به درگذشت عضو پیشین شورای شهر کرمان   (۶ نظر)

جامعه ایران مدت‌ها است که جنبشی است/ مطالبات جامعه تخلیه نشده/ مهندسی فرهنگی از بالا دائم شهروند ناراضی تولید می‌کند/ جامعه ایران از رسانه‌ای به شبکه‌ای تبدیل شده/ باید مردم را تشویق کنیم به راه میانه و احیای حد وسط/ الان یک عده به ما می‌خندند، اما تا ابد نخواهند خندید/یکی از سرمایه‌های ایران دهه هشتادی‌ها هستند / مطالعات نشان می‌دهد در اعتراضات خشونت‌بار همه بازنده هستند   (۴ نظر)

مجازات طلاق صوری فرزندان متوفی به قصد دریافت مستمری چیست؟    (۳ نظر)

موروثی بودن هیات امنا در موسسه مولی الموحدین مطرح نیست/ اگر می‌خواستم با رانت آقای هاشمی مسئولیت بگیرم بعد از انقلاب به جای کار کردن در بم به دفتر ایشان می‌رفتم / کار‌هایی که در قالب موسسه مولی‌الموحدین انجام شد اگر با نگاه تنگ جناحی نگاه نشود از افتخارات کرمان است   (۳ نظر)

باید در یک فضای سیاسی و همراه با گفت‌وگو مسائل را حل کرد/ ظرفیت اصل 27 قانون اساسی باید آزاد شود/ احزاب در همه جای دنیا نقش میانجی را بازی می‌کنند اما در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند   (۲ نظر)

باز شدن مجدد موضوع تغییر نام فرودگاه کرمان این بار توسط پناهیان+ مخالفت سال گذشته امام جمعه و خانواده سردار سلیمانی با این موضوع   (۲ نظر)

به زودی پلاک سوم بر روی خودروها نصب می‌شود / کار برای سارقان خودرو و مخدوش‌کنندگان پلاک سخت می‌شود   (۲ نظر)

حمله سگ‌های ولگرد موجب مرگ یک زن در رفسنجان شد    (۲ نظر)

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای کرمان / کاهش شدید دما و بارش برف   (۱ نظر)

۷ منطقه در استان کرمان امروز وارد فاز عملیاتی ساخت مسکن می‌شوند / هرچه زمین در اختیار دستگاه‌هاست باید برای ساخت مسکن واگذار شود / منطقه حاشیه‌نشین شهرک 14 معصوم با 10 هزار جمعیت بلاتکلیف است   (۱ نظر)