کد خبر: ۵۱۹۱۰
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۵
ارسال به دوستان
ذخیره
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان آمار نهایی شهدای حادثه تروریستی ۱۳ دی ماه تا امروز را اعلام کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان آمار نهایی شهدای حادثه تروریستی ۱۳ دی ماه تا امروز را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، عباس آمیان اسامی شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان تا به امروز را به شرح ذیل اعلام کرد:

 ۱. میلاد شادکام، جنسیت مرد، سن ۱۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲. علیرضا صادقی، جنسیت مرد، سن ۲۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳. فاطمه‌زهرا سلطانی، جنسیت زن، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴. مریم نیک اندیش، جنسیت زن، سن ۵۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵. نعمت الله آچک زهی، جنسیت مرد، سن ۱۴ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۶. نصرت جعفری ده فارسی، جنسیت زن، سن ۵۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷. سمیه سلطانی نژاد، جنسیت زن، سن ۳۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸. رضا اکبرزاده، جنسیت مرد، سن ۳۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۹. ریحانه سلطانی، جنسیت زن، سن یک سال و نیمه، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۰. حسین علی بیگی نژاد، جنسیت مرد، سن ۵۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان سیرجان

۱۱. مهدی سلطانی، جنسیت مرد، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۲. حسن محمد آبادی، جنسیت مرد، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان نرماشیر

۱۳. حسین محمدابادی، جنسیت مرد، سن ۱۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان نرماشیر

۱۴. محمد پورشیخعلی اندوهجردی، جنسیت مرد، سن ۳۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۵. مهدی علوی پور، جنسیت مرد، سن ۴۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۶. محمدقاسم احمدی، جنسیت مرد، سن ۲۰ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۱۷. نرگس کارگر محمدابادی، جنسیت زن، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۸. سیدعابدمنصوری نژاد، جنسیت مرد، سن ۴۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۹. محمدطاها قدیری فرد، جنسیت مرد، سن ۱۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۰. محمدعابدینی الله آبادی، جنسیت مرد، سن ۵۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان رفسنجان

۲۱. فائزه رحیمی، جنسیت زن، سن ۲۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان تهران

۲۲. علیرضا سعادت ماهانی، جنسیت مرد، سن ۲۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۳. امیرحسین ده دهی، جنسیت مرد، سن ۱۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۴. زهرا برهان نژاد زرندی، جنسیت زن، سن ۴۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۲۵. زهرا کارگران، جنسیت زن، سن ۳۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۶. عصمت ایلاقی، جنسیت زن، سن ۶۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۷. فاطمه سهرنگی، جنسیت زن، سن ۵۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۸. مهدیه عرب ندوی زرندی، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۲۹. اسماعیل عرب گورچوئی، جنسیت مرد، سن ۳۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان بخش چترود

۳۰. رضا نورزهی، جنسیت مرد، سن ۳۰ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۳۱. فاطمه نظری، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۲. محمدامین صفر زاده، جنسیت مرد، سن ۱۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۳. نازنین فاطمه عزیزی، جنسیت زن، سن ۴ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۳۴. زینب یعقوبی کهنوج، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۵. محمد امین سلطانی نژاد، جنسیت مرد، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۶. سمانه رجایی نژاد، جنسیت زن، سن ۳۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۷. عادل رضایی، جنسیت مرد، سن ۴۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۸. زهرا شادکام، جنسیت زن، سن ۲۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۹. نصرت عرب نژاد خانوکی، جنسیت زن، سن ۵۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۰. طاهره درستکار، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۱. زهرا فیضی، جنسیت زن، سن ۱۸ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۴۲. فاطمه میرزائی کوهبنانی، جنسیت زن، سن ۴۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۴۳. صالح سلیمانی، جنسیت مرد، سن ۴۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۴. زینب شفیع زاده قنات شیب ده، جنسیت زن، سن ۲۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۵. معصومه اچک زهی، جنسیت زن، سن ۸ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۴۶. رضا ایرانمنش، جنسیت مرد، سن ۵۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۷. سبحان علیزاده باب تنگی، جنسیت مرد، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۴۸. معصومه بدرآبادی، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۹. عارفه سلمانی پور کرمانی، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵۰. رضا مداح، جنسیت مرد، سن ۳۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان بافت بخش بزنجان

۵۱. فاطمه سلطانی نژاد، جنسیت زن، سن ۳۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵۲. فاطمه برندکام، جنسیت زن، سن ۴۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵۳. سعیده شادکام، جنسیت زن، سن ۳۳ سال، ملیت ایرانی، بخش راین

۵۴. زهرا تیکدری نژاد، جنسیت زن، سن ۶۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند بخش چترود

۵۵. محمدعلی مرادی کمال آبادی، جنسیت مرد، سن ۱۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند بخش یزدان شهر

۵۶. مریم تاجیک، جنسیت زن، سن ۳۰ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۵۷. سارا حمزه نژادپلنگ آبادی، جنسیت زن، سن ۴۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان بافت

۵۸. محمد تاجیک، جنسیت مرد، سن ۲۸ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۵۹. فهیمه کاربخش، جنسیت زن، سن ۳۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۶۰. نظیفه غفوری، جنسیت زن، سن ۴۵ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۶۱. زهرا هوشمند پناه، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۲. مریم قوچانی غروی، جنسیت زن، سن ۶۵ سال، ملیت ایرانی، استان خراسان رضوی_مشهد

۶۳. علی روی دل، جنسیت مرد، سن ۵۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۴. لیلا غلامعلی زاده کمالی، جنسیت زن، سن ۳۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان رفسنجان

۶۵. امیر سلطانی نژاد فرسنگی، جنسیت مرد، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۶. امیرحسین افضلی، جنسیت مرد، سن ۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۷. نجمه کدخدا همت آبادی، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۸. مکرمه حسینی، جنسیت زن، سن ۲۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان بخش جوپار

۶۹. مریم سلطانی نژاد، جنسیت زن، سن ۹ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۰. محمد متین احمدی، جنسیت مرد، سن ۱۰ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۷۱. زینب رحمت آبادی، جنسیت زن، سن ۱۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۲. المیرا حیدری نژاد، جنسیت زن، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۳. صدیقه زنگی آبادی، جنسیت زن، سن ۵۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۴. نغمه گلزاری، جنسیت زن، سن ۳۹ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۵. ایران زنگی آبادی زاده، جنسیت زن، سن ۵۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۶. آیدا قاسمی، جنسیت زن، سن ۱۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۷. فاطمه عرب ندوئی زرندی، جنسیت زن، سن ۲۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۷۸. ماشاالله مهدی زاده، جنسیت مرد، سن ۳۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۹. علیرضا محمدی پور، جنسیت مرد، سن ۲۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۰. نظیفه آچکزهی، جنسیت زن، سن ۲۰ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۸۱. اکرم کمالی، جنسیت زن، سن ۳۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۲. اشرف دادی دهنوی، جنسیت زن، سن ۵۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان بم

۸۳. فاطمه رجب زاده، جنسیت زن، سن ۶۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۸۴. یاسین تشت زر، جنسیت مرد، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۵. جواد امیر اسماعیلی، جنسیت مرد، سن ۳۹ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۶. فاطمه سعید، جنسیت زن، سن ۱۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۷. رازگل علیزهی، جنسیت زن، سن ۳۸ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۸۸. امیرعلی بامری، جنسیت مرد، سن ۱۱ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۸۹. فائزه نظری، جنسیت زن، سن ۱۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۹۰. سعید بامری، جنسیت مرد، سن ۴۲ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۹۱. فاطمه دهقانی نقندر، جنسیت زن، سن ۳۶ سال، ملیت ایرانی، استان خراسان رضوی شهرستان مشهد

۹۲. سیده صغری حسینی فرد، جنسیت زن، سن ۵۵ سال، ملیت ایرانی، استان فارس شهرستان مهر

۹۳. سید میثم حسینی هنزا، جنسیت مرد، سن ۴۰ سال، ملیت ایرانی؛ شهرستان کرمان

۹۴.محمدعلی ضیاءالدینی، جنسیت مرد، سن ۴۵ سال، ملیت ایرانی؛ شهرستان کرمان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

ماندگاری هوای گرم در اکثر مناطق کرمان

دادستان کرمان به موضوع خرابی نازل‌های سوخت‌ ورود کرد/ برخورد با ترک فعل ها

آیا مصرف خودسرانه ویتامین C بی‌ضرر است؟

جزییات فنی حادثه فرود هواپیما در کرمان/ اظهارات خلبانان و تشریح آسیب دیدگی هواپیما

سردار مهری: خرید خدمت سربازی اجرا نخواهد شد

قیمت طلا، سکه و ارز یکشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید، موفقیت همه ماست / توصیه موکد من تعامل سازنده مجلس با دولت جدید است

باند سارقان زورگیر خیابانی در کهنوج دستگیر شدند

برقراری پرواز کرمان – دبی از نیمه دوم شهریور

حقوق تیر بازنشستگان لشگری واریز شد؛ یک میلیون تومان متناسب سازی واریز نشد

پربازدید ها

از ابتدای مرداد ماه به حساب 40 هزار بازنشسته وام 30 میلیونی واریز می شود

جریمه بیش از ۱۷ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در شهربابک

شرور سابقه‌دار جنوب کرمان بازداشت شد

آتش سوزی در 5 هکتار از اراضی جنگلی جبالبارز جیرفت

ضدآفتاب ها به تنهایی از پوست محافظت نمی کنند

پیش بینی هواشناسی از آخرین وضعیت هوا در کرمان

باند سارقان زورگیر خیابانی در کهنوج دستگیر شدند

آیا مصرف خودسرانه ویتامین C بی‌ضرر است؟

دادستان کرمان به موضوع خرابی نازل‌های سوخت‌ ورود کرد/ برخورد با ترک فعل ها

سردار مهری: خرید خدمت سربازی اجرا نخواهد شد

پر بحث

10 روستای استان کرمان به عنوان روستای هدف گردشگری انتخاب شدند   (۲۴ نظر)

پیش بینی وضعیت آب و هوای کرمان   (۲ نظر)

امام جمعه سابق راور درگذشت   (۲ نظر)

صدور هشدار زرد هواشناسی؛ ورود سامانه بارشی نسبتا قوی به کرمان   (۱ نظر)

دو روستا و یک شهر استان کرمان به اینترنت پرسرعت متصل شدند   (۱ نظر)

افرادی که کارت سوخت آنها خارج از طرح کدینگ است به شرکت نفت مراجعه کنند   (۱ نظر)

پاییز بی‌باران و خشک در کرمان همچنان ادامه دارد   (۱ نظر)

ببینید| گزارش تصویری گفتارنو از آئین پرسه شادروان فردوس کاویانی در کرمان   (۱ نظر)

پایان زندگی جوان 35 ساله کرمانی بر اثر سقوط در چاه   (۱ نظر)

چرا دلایل رد صلاحیت را با مردم در میان نمی‌گذارید؟ / آنان که دست به رد صلاحیت زده‌اند، صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از افراد را ندارند / اینک حجت تمام شد   (۱ نظر)