کد خبر: ۸۶۲
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۱:۲۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
ارسال به دوستان
ذخیره
در جلسه مورخ 13/11/93 این هیأت، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 80 نشریه و 41 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.
چهار نشریه جدید به جمع نشریات محلی استان کرمان پیوستند.

به گزارش گفتارنو ماهنامه عصرانه به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی محمدرضا نژادحیدری پور، ماهنامه جرس بافت به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی رحمت الله دادور,ماهنامه همبستگی جنوب به صاحب امتیازی مصطفی بهرامی و املاک وخودرو کرمان به صاحب امتیازی هادی شهریاری از جمله نشریاتی هستند که در جلسه دیروز هیات نظارت مجوز انتشار دریافت کردند.

محمدرضا نژادحیدری در حال حاضر مدیرمسوول پایگاه اطلاع رسانی گفتارنو نیز می باشد.

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 13/11/93 این هیأت، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 80 نشریه و 41 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 41 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سار خبر

صنیعی –محمد علی

صنیعی –محمد علی

_____

_____

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سلام دلفان

سبزی - علی

سبزی - علی

_____

_____

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شهریمیز

آورند - غلامرضا

آورند - غلامرضا

_____

_____

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شبستر خبر

بهزادسیس - رحیم

بهزادسیس - رحیم

_____

_____

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی حامیان محیط زیست پاک

غمخوار بین کلایی - علیرضا

غمخوار بین کلایی - علیرضا

_____

_____

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گفت و گوی

مازنی –محمد مهدی

مازنی –محمد مهدی

_____

_____

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نی زار خبر

کشته گر - مهدی

کشته گر - مهدی

_____

_____

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح تفت

اردانی زاده - غلامرضا

اردانی زاده - غلامرضا

_____

_____

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ندای گناباد

پور رضا بیلندی –حمید رضا

پور رضا بیلندی –حمید رضا

_____

_____

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی باران شمال

عالی کرد کلایی- رقیه

عالی کرد کلایی- رقیه

_____

_____

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آستان خبر

افشاری - ابراهیم

افشاری - ابراهیم

_____

_____

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح شمال

قاسمی - مهدی

قاسمی - مهدی

_____

_____

13

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کربلائیان

کریمی - رضا

کریمی - رضا

_____

_____

14

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ندای ندوشن

جعفری ندوشن - وحید

جعفری ندوشن - وحید

_____

_____

15

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بوشهرما

جعفری –سید حسین

جعفری –سید حسین

_____

_____

16

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار زمین

جلیلی –امین اله

جلیلی –امین اله

_____

_____

17

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر هامون

غلامحسین طهرانی مقدم- محمد هادی

غلامحسین طهرانی مقدم- محمد هادی

_____

_____

18

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مازنی خبر

کاوه - میثم

کاوه - میثم

_____

_____

19

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رضوی خبر

حامد مقدم رافتی- احسان

حامد مقدم رافتی- احسان

_____

_____

20

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اقتصاد و بیمه سلامت

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

نجفی پور - فرشاد

_____

_____

21

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هدانا

کرمی پور مقدم - مهدی

کرمی پور مقدم - مهدی

_____

_____

22

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صدای خرامه

ایزدی - جلال

ایزدی - جلال

_____

_____

23

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دست اول

دستیار - فیروزه

دستیار - فیروزه

_____

_____

24

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی درست خبر

مقتدای خوراسگانی- عباس

مقتدای خوراسگانی- عباس

_____

_____

25

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هودر

قربانی - مهدی

قربانی - مهدی

_____

_____

26

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی لاهیگ

ساعی - امید

ساعی - امید

_____

_____

27

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبر مغرب

شهابی - الهام

شهابی - الهام

_____

_____

28

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شورا تریبون

فانی - محمد

فانی - محمد

_____

_____

29

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبر البرز

سخایی فرد- افشین

سخایی فرد- افشین

_____

_____

30

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مطبوعات فارس

بعیدی - احمد

بعیدی - احمد

_____

_____

31

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هنگام خبر

شهسواری– امیر حسام

شهسواری– امیر حسام

_____

_____

32

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح زاگرس

رضایی - فخرالدین

رضایی - فخرالدین

_____

_____

33

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سنجش و دانش مغان

یوسفی –علی

یوسفی –علی

_____

_____

34

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آمار دخبر

قصابکلایی - نوید

قصابکلایی - نوید

_____

_____

35

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گیلانشهر

بخشی شفاهی - علی

بخشی شفاهی - علی

_____

_____

36

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هزار ماسوله

ازکات - یاور

ازکات - یاور

_____

_____

37

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تصنا

تفضلی شادپور –محمد رضا

تفضلی شادپور –محمد رضا

_____

_____

38

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی زاهدان پیگیر

جمشیرزایی - عبدالجلیل

جمشیرزایی - عبدالجلیل

_____

_____

39

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بورس مسکن

حسنی برزی– سید مسعود

حسنی برزی – سیدمسعود

_____

_____

40

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شستون

گودرزی - منظر

گودرزی - منظر

_____

_____

41

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خورنا

چاروسایی - عبدالرضا

چاروسایی - عبدالرضا

_____

_____

42

همبستگی جنوب

بهرامی -مصطفی

بهرامی -مصطفی

استان کرمان

ماهنامه

43

شمیم یزد

میرجلیلی - مجید

میرجلیلی - مجید

استان یزد

ماهنامه

44

عصرانه

نژاد حیدری پور – محمد رضا

نژاد حیدری پور – محمد رضا

استان کرمان

ماهنامه

45

جرس بافت

دادور –رحمت اله

دادور –رحمت اله

بافت (محلی کرمان)

ماهنامه

46

گلین

حسن پور چوبر - مهدی

حسن پور چوبر - مهدی

آستارا

(محلی گیلان)

هفته نامه

47

امید شهر

محمدی دوست - مهدی

محمدی دوست - مهدی

قم

(محلی قم)

ماهنامه

48

منطقه 2

قیومی –محمد علی

قیومی –محمد علی

استان تهران

ماهنامه

49

عمران نامه

یزدانی صابونی –محمد رضا

یزدانی صابونی –محمد رضا

استان قم

فصلنامه

50

دریک

همتی مفدم داورزن- مهدی

همتی مفدم داورزن- مهدی

سراسری

ماهنامه

51

ثانیه

لطفی - لیلا

لطفی - لیلا

سراسری

ماهنامه

52

آگاهی های زیست محیطی

محمد نیا- مهرداد

محمد نیا- مهرداد

منطقه ای(خوزستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان)

فصلنامه

53

تصویرسوار

لطفی –محمد هادی

لطفی –محمد هادی

سراسری

فصلنامه

54

استارباد

بایزدی - علی

بایزدی - علی

استان گلستان

فصلنامه

55

پژواک جهان بین

شفیعی هفشجانی- اسفندیار

شفیعی هفشجانی- اسفندیار

استان چهارمحال و بختیاری

ماهنامه

56

جمعیت و آینده

روانخواه - سمیرا

روانخواه - سمیرا

سراسری

فصلنامه

57

بازار کار گیلان

قره داغی - مسعود

قره داغی - مسعود

استان گیلان

ماهنامه

58

مطالعات روانشناسی ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

قراخانلو - رضا

سراسری

فصلنامه

59

پیشگیری و سلامت

چرکزی - عبدالرحمان

چرکزی - عبدالرحمان

سراسری

فصلنامه

60

ندای ایرانیان

سالک - سجاد

سالک - سجاد

سراسری

هفته نامه

61

ماوراء

شلکه بیرانوند- مژگان

شلکه بیرانوند- مژگان

سراسری

ماهنامه

62

اقتصاد بخش عمومی

صادقی - مسعود

کی فرخی - ایمان

سراسری

فصلنامه

63

بانکداری آینده

فراهانی - محمود

فراهانی - محمود

سراسری

ماهنامه

64

مرغدار

اتحادیه مرغداران استان مازندران

علی محمدی - حمزه

استان مازندران

فصلنامه

65

صنعت نسوز

کشاورز - مسعود

کشاورز - مسعود

سراسری

فصلنامه

66

فروزان

قدیمی –محمد رضا

قدیمی –محمد رضا

سراسری

هفته نامه

67

دیار زاگرس

کریمیان –وحید

کریمیان –وحید

استان کهگیلویه و بویر احمد

هفته نامه

68

عصر مالی

مستشار - سعید

مستشار - سعید

سراسری

ماهنامه

69

ندای غرب هرمزگان

ذاکری زیارتی - مهسا

ذاکری زیارتی - مهسا

بندر لنگه

(محلی هرمزگان)

هفته نامه

70

سعادت

شاکری - ابوالفضل

شاکری - ابوالفضل

سراسری

هفته نامه

71

اقتصاد و بافت شهری

کی فرخی - ایمان

کی فرخی - ایمان

سراسری

فصلنامه

72

نامه ی قهستان

ظهوری - علی

ظهوری - علی

بیرجند

(محلی خراسان جنوبی)

دو ماهنامه

73

Journal Of Uroandrology

صفری نژاد اقدم – محمد رضا

صفری نژاد اقدم –محمد رضا

سراسری

فصلنامه

74

Journal Of Air Pollution And Health

ندافی - کاظم

ندافی - کاظم

سراسری

فصلنامه

75

International Journal Of Best Practices In Health Care

انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

تقدیسی –محمد حسین

سراسری

فصلنامه

76

باران شهمیرزاد

موسسه فرهنگی هنری باران شهمیرزاد

عقیلی –احمد آقا

مهدیشهر

(محلی سمنان)

ماهنامه

77

کرامت

کریمی - سحر

کریمی - سحر

استان البرز

ماهنامه

78

گیلان زیبا

پور اسداله - رضا

پور اسداله - رضا

استان گیلان

ماهنامه

79

صبح خلیج فارس

باوقار زعیمی - زهرا

باوقار زعیمی - زهرا

استان هرمزگان

ماهنامه

80

صنعت CNG

اتفاق - شهرام

اتفاق - شهرام

سراسری

دو ماهنامه

81

کاربرد رایانش سریع و ابری

نظارات - امین

نظارات - امین

سراسری

فصلنامه

82

نگرش برتر

علوی کیا –سید علی

علوی کیا –سید علی

سراسری

فصلنامه

83

دنیای سرمایه گذاری

اسدی - حمید

اسدی - حمید

سراسری

ماهنامه

84

سپهر اقتصاد

فقاهتی –سید علی رضا

فقاهتی –سید علی رضا

استان قم

ماهنامه

85

سروستان امروز

همتی سروستانی - سجاد

همتی سروستانی - سجاد

سروستان

(محلی فارس)

هفته نامه

86

آریتان

پارسا - غفار

پارسا - غفار

استان اردبیل

ماهنامه

87

بلوطستان

بساطی - محمد

بساطی - محمد

استان لرستان

ماهنامه

88

حقوق عمومی اسلامی

دانشگاه امام صادق

غلامی - علی

سراسری

دوفصلنامه

89

Applied And Mathematical Linguistics

موسوی میانگاه - طیبه

موسوی میانگاه - طیبه

سراسری

دوفصلنامه

90

مدیریت دانش اسلامی

یعقوب نژاد –محمد هادی

یعقوب نژاد –محمد هادی

سراسری

دوفصلنامه

91

باستان سنجی

سودایی - بیتا

سودایی - بیتا

سراسری

دوفصلنامه

92

Geotechnical Research In Civil Engineering

حسنلوراد - محمود

حسنلوراد –محمود

سراسری

دوفصلنامه

93

مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

قاضی سعیدی - مرجان

قاضی سعیدی - مرجان

سراسری

دوفصلنامه

94

مطالعات طب ورزشی

قراخانلو - رضا

قراخانلو –رضا

سراسری

دوفصلنامه

95

نیاز دریا

مفتاح دریا منطقه آزاد انزلی

رضایی - میثم

سراسری

ماهنامه

96

نوسان

محققیان - مجید

محققیان - مجید

استان اصفهان

ماهنامه

97

زاگرس فردا

رحیمی - ابوذر

رحیمی - ابوذر

استان لرستان

ماهنامه

98

صبح نی ریز

کاوه پیشقدم - حسین

کاوه پیشقدم - حسین

نی ریز

(محلی استان فارس)

هفته نامه

99

نای ذی

توکل –محمد مهدی

توکل –محمد مهدی

استان فارس

ماهنامه

100

خریدار

موسی کاظمی محمدی –سید روح الله

موسی کاظمی محمدی –سید روح الله

سراسری

هفته نامه

101

نبض زنجان

کرم زاده - عبدالله

کرم زاده –عبدالله

استان زنجان

ماهنامه

102

وکیل مردم

محمدی - افشین

محمدی - افشین

سراسری

هفته نامه

103

صدای شمال

ابوالقاسمی– سید محمد هادی

ابوالقاسمی– سید محمد هادی

استان گلستان

ماهنامه

104

بهمن آذربایجان

رشید کرشان –روح الله

رشید کرشان –روح الله

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

105

ندای جزیره

شرف - راشد

شرف - راشد

قشم

(محلی هرمزگان)

هفته نامه

106

بحث

صفی زاده –سید محمد

صفی زاده –سید محمد

سراسری

هفته نامه

107

قاصد سلامتی

آقایی دانشور - علیرضا

آقایی دانشور - علیرضا

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

108

ققنوس طوس

واعظ موسوی - سیدعلیرضا

واعظ موسوی - سیدعلیرضا

مشهد

(محلی خراسان رضوی)

ماهنامه

109

عمران صنعت غرب

لظفیان - فائزه

لظفیان –فائزه

استان همدان

ماهنامه

110

فناوری، پیشرفت، توسعه

کریمی - مجتبی

کریمی - مجتبی

سراسری

فصلنامه

111

کلارشول

میرمعصومی– سید حسن

میرمعصومی– سید حسن

چالوس

(محلی مازندران)

دوماهنامه

112

زرشاد

روئینا - ابوطالب

روئینا –ابوطالب

استان فارس

ماهنامه

113

املاک و خودرو کرمان

شهریاری - هادی

شهریاری - هادی

استان کرمان

ماهنامه

114

شمیم گیاهان دارویی

امامی - سعید

امامی - سعید

سراسری

دو ماهنامه

115

پژوهش های باستانی

جلیلیان –شهرام

جلیلیان –شهرام

سراسری

فصلنامه

116

هفت روز

مقدسی - اکبر

مقدسی - اکبر

استان مازندران

ماهنامه

117

روشنایی و نورپردازی

احمدیان تازه محله - کاوه

احمدیان تازه محله - کاوه

سراسری

دو ماهنامه

118

صدای ملکان

نوروززاده - وحید

نوروززاده - وحید

ملکان

(محلی آذربایجان شرقی)

ماهنامه

119

Advances In Medical Mycology

هدایتی –محمد تقی

هدایتی –محمد تقی

سراسری

فصلنامه

120

Civil Engineering And Crisis Management

بیطرفان - مهدی

بیطرفان –مهدی

سراسری

فصلنامه

121

Health And Reproductive

نویدیان - علی

مودی - زهرا

سراسری

فصلنامه


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
0
0
ما منتظر عصرانه هستیم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

توضیحات سردار معروفی پیرامون اخباری درباره استاندار شدن وی/ شایعه است اما من سرباز ولایتم و تصمیم گیر نیستم

تا ثانیه‌ای که امضای من اعتبار دارد از جدیت کارم کم نخواهم کرد

عبدی: یکی نیست به اصولگرایان بگوید که وزن شما در جنگ و انقلاب یک‌پنجم اصلاح‌طلبان هم نمی‌شود

دو محدودیت بزرگ اصلاح‌طلبان از زبان روزنامه شرق

خروج آمریکا از برجام چقدر هزینه روی دست اقتصاد ایران گذاشت؟

برخی در استان ستاد تقسیم پست تشکیل داده‌اند/ به بعضی قول استانداری، فرمانداری و بخشداری داده‌اند

به زودی واکسیناسیون دانش آموزان کرمانی آغاز می شود/ واکسیناسیون استان بالاتر از متوسط کشور

خطیب‌زاده: عضویت در سازمان شانگهای پایان عملی شکست پروژه انزوای ایران بود/ دیدار امیرعبداللهیان با همتایان ۱+۴ در نیویورک

آزادسازی بی سر و صدای قیمت برق خانگی / چرا قبض برق تابستان امسال نجومی شد؟

وزیر بهداشت: واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال آغاز می شود

پر بحث

آتشی که دانشمند روشن کرد/ فرماندار: موضوع را پیگیری می‌کنیم   (۵ نظر)

دکتر حمیده واعظی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان شد   (۴ نظر)

ظریف رسم رفاقت را به جا آورد   (۳ نظر)

حذف علی لاریجانی از انتخابات ریاست‌جمهوری   (۳ نظر)

در انتخابات 1400 شرکت کنیم حتی اگر شکست بخوریم/ تحریم‌های اقتصادی آمریکا، به رای آوردن جریان اصولگرایی کمک می‌کند/نواصولگرایان دارند از تاکتیک های اصلاح طلبان استفاده می‌کنند/ حذف رقیب برای آینده انقلاب اسلامی، آفت بد و خطرناکی است   (۲ نظر)

گردشگری فرصتی است که اگر از دست برود دیگر به دست نمی‌آید+ ویدئوی کامل گفت‌وگو   (۲ نظر)

از شانس بالای شعرباف و سالاری تا احتمال انصراف قاری قرآن/ شورای شهر موضوع فقدان 9 سال سابقه مدیریت میانی شعرباف را چگونه حل و فصل می‌کند؟   (۲ نظر)

دوست داشتم و دارم قاسم بدون پسوند یا پیشوندی باشم/ من اگر سلاح به دست گرفته‌ام برای ایستادن در مقابل آدمکشان است نه برای آدم کشتن/ در چشمان خود نمک می ریزم که پلک‌هایم جرأت بر هم آمدن نداشته باشــد تا نکند در غفلت من آن طفل بی‌پناه را سر ببرند   (۱ نظر)

ببینید| فیلم آخرین حضور سردار سلیمانی در دفتر کار خود سه روز قبل از شهادت   (۱ نظر)

بیانیه علی لاریجانی پس از ردصلاحیت   (۱ نظر)