گفتارنو

درباره ما
پایگاه خبری تحلیلی گفتارنو دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی نقطه امید ایرانیان

مدیرمسوول: محمدرضا نژادحیدری

آدرس: کرمان خیابان ابوحامد نبش کوچه 29 طبقه فوقانی فروشگاه پدر سالار واحد 4
تلفن و نمابر: 32223429