گزارش تصویری گفتارنو از آیین تودیع و معارفه استاندار کرمان

گزارش تصویری گفتارنو از آیین تودیع و معارفه استاندار کرمان
گزارش تصویری گفتارنو از آیین معارفه دکتر محمد جواد فدائی استاندار کرمان / عکس: محبوبه فیروزآبادی

گزارش تصویری گفتارنو از تیاتر هویت

گزارش تصویری گفتارنو از تیاتر هویت
گزارش تصویری گفتارنو از تیاتر هویت

گزارش تصویری گفتارنو از نشست عمومی شورای شهر کرمان

گزارش تصویری گفتارنو از نشست عمومی شورای شهر کرمان
گزارش تصویری گفتارنو از نشست عمومی شورای شهر کرمان/ عکس: محبوبه فیروزآبادی

گزارش تصویری شورای اداری استان کرمان/عکس: محبوبه فیروزآبای

گزارش تصویری شورای اداری استان کرمان/عکس: محبوبه فیروزآبای
شورای اداری استان کرمان با حضور رییس سازمان محیط زیست در سالن شهید مرتضوی استانداری برگزار شد

گزارش تصویری گفتارنو از تئاتر «همه چیز می گذرد تو نمی گذری»

گزارش تصویری گفتارنو از تئاتر «همه چیز می گذرد تو نمی گذری»
گزارش تصویری گفتارنو از تئاتر همه چیز می گذرد تو نمی گذری / عکس: محبوبه فیروزآبادی

گزارش تصویری اختصاصی گفتارنو از آیین آغاز به کار شاخه جوانان جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان و تجلیل از محمد محسن بیگی

گزارش تصویری اختصاصی گفتارنو از آیین آغاز به کار شاخه جوانان جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان و تجلیل از محمد محسن بیگی
گزارش تصویری اختصاصی گفتارنو از آیین آغاز به کار شاخه جوانان جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان و تجلیل از محمد محسن بیگی / عکس: علیرضا قطب الدینی

گزارش تصویری اختصاصی گفتارنو از جایزه افضلی پور/ عکس:محمد لطیف کار

گزارش تصویری اختصاصی گفتارنو از جایزه افضلی پور/ عکس:محمد لطیف کار

گزارش تصویری نکوداشت آیت الله جعفری امام جمعه سابق کرمان

گزارش تصویری نکوداشت آیت الله جعفری امام جمعه سابق کرمان
گزارش تصویری نکوداشت آیت الله جعفری امام جمعه سابق کرمان عکس: محبوبه فیروزآبادی